1 Kesäkuu 2011

Kestävästi arjessa: Yli 200 lapsen koulunkäynnin turvaaminen Malesiassa

Neste Oil on yksi Borneo Child Aid Society – järjestön yrityssektorin avustajista ja sitoutunut järjestön toimintaan pitkäaikaisella avustussopimuksella. Neste Oilin tarjoaman tuen ansiosta vuosittain 265 malesialaislapsella on mahdollisuus saada peruskoulua vastaavaa koulutusta. Avustustyöllä Neste Oil haluaa tukea kehitystä sellaisilla toimintansa kannalta keskeisillä alueilla, joilla yhteiskunnan resurssit eivät riitä takaamaan hyvinvointia kaikille paikallisen yhteisön asukkaille.

Borneo Child Aid Society on malesialainen voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka tarjoaa koulutusta viljelmillä tai vaikeiden liikenneyhteyksien päässä sijaitsevilla alueilla eläville lapsille. Borneo Child Aid Societyn toiminnan ansiosta yhteensä yli 9000 huono-osaisella lapsella on mahdollisuus käydä koulua. Järjestön tukemat koulut sijaitsevat Borneon saarella Malesiassa.