Sijoittajat

Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2018)

 

Jäsen 2018 2017 Erotus
Matti Kähkönen 2 270 2 270 -
Elizabeth (Elly) Burghout - - -
Martina Flöel - - -
Laura Raitio 1 500 1 500 -
Jean-Baptiste Renard 7 650 7 650 -
Jari Rosendal - - -
Willem Schoeber 2 000 2 000 -
Marco Wirén 1 000 1 000 -