Sijoittajat

Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2017)

 

Jäsen 2017 2016 Erotus
Jorma Eloranta 13 985 12 985 + 1 000
Matti Kähkönen 2 270 - -
Martina Flöel 0 - -
Laura Raitio 1 500 1 500 0
Jean-Baptiste Renard 7 650 7 650 0
Willem Schoeber 2 000 2 000 0
Marco Wirén 1 000 1 000 0