You are here

Palkitseminen

Nesteen hallitus päättää yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella.

Yhtiössä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä johdon palkitsemisperiaatteita ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015. Johdon palkitsemisessa huomioidaan myös valtion omistajaohjauksen kannanotot. Johdon palkitsemisperiaatteet ja kannustinohjelmat on kehitetty Nesteen kilpailukyvyn turvaamiseksi öljyteollisuuden alalla. Yhtiö voi maksaa johdolle ja muulle henkilöstölle vuosittain myös lyhyen aikavälin kannustinpalkkioita.

Nesteen palkitsemispolitiikka