You are here

Hallituksen palkitsemisperiaatteet

Hallituksen palkitsemisesta päättää yhtiökokous.

Hallituksen vuosipalkkioista 2019 yhtiökokous päätti seuraavaa:

  • puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
  • jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön palkitsemisjärjestelmien piiriin, eivätkä siten saa tulos- tai osakepalkkiota.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ja vuosipalkkiot on esitetty Nesteen vuosikertomuksessa 2019. Tietoa osakeomistuksesta on myös yhtiön internetsivuilla, ja se käsittää suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien omistamat Nesteen osakkeet.