Sijoittajat

Henkilöstörahasto

Neste tarjoaa kaikille Suomessa vakinaisesti ja määräaikaisesti työllistämilleen työntekijöille oikeuden voitonjakoon, kun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Rahastoon maksetut voittopalkkioerät jaetaan tasan rahaston jäsenille. Pitkän aikavälin kannustinohjelmiin osallistuvat työntekijät eivät kuitenkaan ole oikeutettuja voitonjakoeriin ohjelman ansaintakauden aikana. Hallitus määrittää voittopalkkioerän ansaintakriteerit erikseen vuosittain. Palkkion määrä riippuu Nesteen vertailukelpoisesta tuloksesta. Vuonna 2018 yhtiön henkilöstörahastomaksu oli 3,7 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa) vuoden 2017 vertailukelpoisesta tuloksesta johtuen.

Maksut vuonna 2017
Nesteen vuonna 2017 henkilöstörahaston voittopalkkioerä vuodelta 2016 tulee olemaan 4,6 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2016
Nesteen vuonna 2016 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2015 oli 5,7 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2015
Nesteen vuonna 2015 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2014 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2014
Nesteen vuonna 2014 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2013 oli 4,5 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2013
Nesteen vuonna 2013 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2012 oli 2,86 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2012
Nesteen vuonna 2012 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2011 oli 845 303 euroa.

Maksut vuonna 2011
Nesteen vuonna 2011 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2010 oli 674 541 euroa.

Maksut vuonna 2010
Nesteen henkilöstörahastoon ei maksettu palkkioita vuodelta 2009, koska voittopalkkioerän määräytymisperusteet eivät täyttyneet.

Maksut vuonna 2009
Nesteen henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa.