You are here

Henkilöstörahasto

Neste tarjoaa kaikille Suomessa vakinaisesti ja määräaikaisesti työllistämilleen työntekijöille oikeuden henkilöstörahastoon, kun työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta. Rahastoon maksetut voittopalkkioerät jaetaan tasan rahaston jäsenille. Pitkäaikaisiin kannustinohjelmiin osallistuvat työntekijät eivät ole oikeutettuja voitonjakopalkkioihin ohjelman ansaintakauden aikana. Hallitus määrittää voitonjakopalkkion ansaintakriteerit erikseen vuosittain. Palkkion määrä riippuu Nesteen vertailukelpoisesta tuloksesta. Vuonna 2019 yhtiön henkilöstörahastomaksu oli 5,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa) vuoden 2018 vertailukelpoisesta tuloksesta johtuen.