You are here

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä (2016)

Pitkän aikavälin kannustimet (LTI)

Vuonna 2013 laadittua pitkän aikavälin kannustinohjelmaa sovellettiin kolmen vuoden jaksoihin (2013–2015, 2014–2016 ja 2015– 2017). Vuonna 2016 laadittua pitkäaikaista kannustinohjelmaa sovelletaan kolmen vuoden jaksoihin (2016–2018, 2017–2019 ja 2018–2020). Vuonna 2019 laadittua pitkäaikaista kannustinohjelmaa sovelletaan kolmen vuoden jaksoihin (2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023). 

Pitkäaikainen kannustinohjelma 2016–2018 (maksettu 2019)

Vuosien 2016–2018 pitkäaikaisen kannustinohjelman joulukuussa 2015 asetetut konsernin kumulatiivisen vertailukelpoisen vapaan kassavirran maksimitavoitteet ylitettiin, ja Nesteen osakkeiden kokonaistuotto oli selvästi Europe Stoxx 600 Market Index -indeksiä parempi. Toimitusjohtaja Peter Vanackerille ja johtoryhmän jäsenille luovutettiin 49 030 osaketta verojen jälkeen (splitin jälkeen). Osakkeisiin sovelletaan kolmen vuoden myyntikieltojaksoa.