Sijoittajat

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä (Executive Committee) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset määräysvaltayhteisöineen on esitetty 2.7.2016 saakka verkkosivuillamme kohdassa Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset. Tämänhetkinen johtoryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

Peter Vanacker
Peter Vanacker
(s.1966)

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Diplomi-insinööri.
Toimitusjohtaja 1.11.2018 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen 2018. Toiminut aikaisemmin CABB-konsernin toimitusjohtajana 2015–2018 ja Treofanin toimitusjohtajana 2012–2015. Työskennellyt johtotehtävissä ja johtoryhmän jäsenenä Bayer MaterialSciencessa (nyk. Covestro AG) vuosina 2004–2012, vastuualueinaan globaalin polyuretaani-liiketoiminnan ja markkinointi- ja innovaatiojohtajan tehtävät. Tätä ennen lukuisia johtaja- ja päällikkötason tehtäviä Bayerilla Belgiassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa vuodesta 1990 lähtien.
Panu Kopra
Panu Kopra
(s.1972)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Marketing & Services
Tradenomi, MBA
Johtoryhmän jäsen toukokuusta 2016 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1996. Vastaa Marketing & Services -liiketoiminta-alueesta. Toimi Öljyn vähittäismyynnin Suomen ja Baltian myynnistä vastaavana johtajana 2014–2015, Öljyn vähittäismyynnin Venäjän ja Baltian toimintojen johtajana 2010–2014, maajohtajana Venäjällä 2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana Uusiutuvissa tuotteissa 2007–2008, myyntijohtajana 2006, maajohtajana Latviassa 2003–2005 sekä lukuisissa muissa tehtävissä yhtiössä.
Matti Lehmus
Matti Lehmus
(s.1974)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet
Diplomi-insinööri, eMBA.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 1997. Vastaa Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana (2009–2010), Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla (2007–2009), liiketoiminnan kehitysjohtajana (2007) ja bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä (2004–2007) Öljynjalostus-toimialalla. Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Carl Nyberg
Carl Nyberg
Liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet (viransijainen)
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
Tullut yhtiön palvelukseen 2005. Vastaa Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta (viransijainen). Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä Uusiutuvien tuotteiden Skandinavian myynnistä vastaavana johtajana 2016‒2019 ja hankintajohtajana Öljytuotteissä Genevessä 2014‒2016. SPBI:n (Swedish Petroleum and Biofuels Institute) hallituksen jäsen.
Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, Neste
Simo Honkanen
(s.1958)

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2006. Vastaa yhtiön vastuullisuusasioista ja yhteiskuntasuhteista. Toiminut aiemmin markkinoinnista, sidosryhmäsuhteista ja raaka-ainehankinnasta vastaavana johtajana Uusiutuvat polttoaineet -toimialalla 2008–2009, uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana Komponentit-toimialalla 2006–2007 sekä sitä ennen eri tehtävissä Shellissä Suomessa ja ulkomailla. Kemianteollisuus ry:n hallituksen varajäsen, Smart & Clean -säätiön sekä Maj ja Tor Nessling -säätiön hallituksien jäsen.

Hannele Jakosuo-Jansson
Hannele Jakosuo-Jansson
(s.1966)

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja
Diplomi-insinööri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa konsernin henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana (2004–2005) ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuksessa (1998–2004). Ahlstrom-Munksjön hallituksen jäsen.
Lars-Peter Lindfors
Lars Peter Lindfors
(s.1964)

Teknologiajohtaja
Tekniikan tohtori, MBA.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Vastaa tutkimus ja tuotekehityksestä, investointien hallinnasta, informaatioteknologiasta, hankinnasta sekä liiketoimintaprosesseista. Toiminut aiemmin yhtiön teknologia- ja strategiajohtajana (2009–2012), Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana (2007–2009), Perstorp-konsernin kehitysjohtajana (2004–2007) ja tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana (2001–2004) sekä sitä ennen Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä. Fortumin säätiön ja Tekniikan edistämissäätiön hallitusten jäsen.
Jyrki Maki-Kala
Jyrki Mäki-Kala
(s.1961)

Talous- ja rahoitusjohtaja
Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2013. Vastaa konsernin strategiasta, talous- ja rahoitushallinnosta, sijoittajasuhteista sekä riskienhallinnasta. Toiminut vuosina 2005–2013 liiketoimintojen ja konsernin taloushallinnon johtotehtävissä Kemira Oyj:ssä. Työskenteli aiemmin Finnish Chemicalsin palveluksessa. Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen.
Christian Ståhlberg
Christian Ståhlberg
(synt. 1974)

Lakiasiainjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti.
Johtoryhmän jäsen 22.5.2017 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen toukokuussa 2017. Vastaa konsernin lakiasioista. Toimii johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja sidosryhmien neuvottelukunnan sihteerinä. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Rettig Groupissa (2015–2017), sekä lakimiehenä Pohjola Pankissa (2011–2014), Neste Oilissa (2007–2011) ja Roschierilla (1998–2007).