Sijoittajat

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä (Executive Committee) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset määräysvaltayhteisöineen on esitetty 2.7.2016 saakka verkkosivuillamme kohdassa Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset. Tämänhetkinen johtoryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

Peter Vanacker
Peter Vanacker
(s. 1966)

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja vuodesta 2018.
Tullut yhtiön palvelukseen 2018. Toiminut aikaisemmin CABB-konsernin toimitusjohtajana 2015–2018 ja Treofanin toimitusjohtajana 2012–2015. Työskennellyt johtotehtävissä ja johtoryhmän jäsenenä Bayer Material Sciencessa (nyk. Covestro AG) vuosina 2004–2012, vastuualueinaan globaalin polyuretaani-liiketoiminnan ja markkinointi- ja innovaatiojohtajan tehtävät. Tätä ennen lukuisia johtaja- ja päällikkötason tehtäviä Bayerilla Belgiassa, Brasiliassa, Yhdysvalloissa ja Saksassa vuodesta 1990 lähtien. Toimii European Institute for Industrial Leadership -neuvottelukunnan puheenjohtaja.
Mercedes Alonso
Mercedes Alonso
(s. 1966)

Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja
Kemian maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
Tullut yhtiön palvelukseen syyskuussa 2019. Vastaa Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköstä. Toiminut aiemmin markkinointijohtajana LyondellBasellin polymeeriratkaisuissa (2019); toimitusjohtajana Eng. Composites Europessa 2016–2019, kv. markkinointijohtajana A. Schulman Inc:ssä 2013–2016, sekä liiketoiminnan kehitysjohtajana Advanced Materials Dow Europe GmbH:ssa 2010–2013.
Panu Kopra
Panu Kopra
(s. 1972)

Marketing & Services -liiketoimintayksikön johtaja
Tradenomi, MBA
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1996. Vastaa Marketing & Services -liiketoimintayksiköstä. Toimi Öljyn vähittäismyynnin Suomen ja Baltian myynnistä vastaavana johtajana 2014–2015, Öljyn vähittäismyynnin Venäjän ja Baltian toimintojen johtajana 2010–2014, maajohtajana Venäjällä (2009), liiketoiminnan kehitysjohtajana Uusiutuvissa tuotteissa 2007–2008, myyntijohtajana (2006), maajohtajana Latviassa 2003–2005 sekä lukuisissa muissa tehtävissä yhtiössä. East Officen hallituksen jäsen vuodesta 2016.
Thorsten Lange
Thorsten Lange
(s. 1963)

Pankki- ja tilintarkastusalan maisteri
Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja
Johtoryhmän jäsen tammikuusta 2020.
Toiminut aiemmin johtajana polttoaineiden globaalissa hankinnassa Lufthansa Groupissa (2001 - ), tuotepäällikkönä autojen voiteluaineissa FUCHS DEA Schmierstoffe GmbH&Co KG:ssa (1999-2001), johtajana teollisuuden voiteluaineissa DEA Mineraloel AG:ssa (1998 – 1999) sekä markkinointi- ja hinnoittelupäällikkönä DEA Mineraloel AG:ssa (1992 – 1997). Jäsen IATAn polttoaineiden ohjausryhmässä. Hän on aikaisemmin myös ollut puheenjohtaja IATAn kaupallisten polttoaineiden ryhmässä, polttoaineiden työryhmässä, sekä jäsen Star Alliance polttoaineiden neuvottelukunnassa.
Matti Lehmus
Matti Lehmus
(s. 1974)

Renewables Platform -yksikön johtaja
Diplomi-insinööri, eMBA
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 1997. Renewables Platform -yksikön johtaja. Vastasi Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta vuoteen 2019 asti sekä toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana 2009–2010, Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla 2007–2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana (2007) ja bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä 2004–2007 Öljynjalostus -toimialalla. Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja EK:n hallituksen jäsen.
Carl Nyberg
Carl Nyberg
(s. 1979)

Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
Tullut yhtiön palvelukseen 2005. Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja. Vastannut 2019 helmikuusta toukokuuhun viransijaisena Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, muun muassa Uusiutuvien tuotteiden Skandinavian myynnistä vastaavana johtajana 2016–2019 ja hankintajohtajana Öljytuotteissä Genevessä 2014–2016. Neste AB:n toimitusjohtaja 2017–2019.
Marko Pekkola
Marko Pekkola
(s. 1969)

Öljytuotteet-yksikön johtaja
Diplomi-insinööri, Energiatekniikka
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019.
Tullut yhtiön palvelukseen 2018. Vastaa Öljytuotteet -liiketoiminta-yksiköstä. Toiminut aiemmin Öljytuotteiden tuotannon johtajana 2018–2019. Ennen Nestettä työskennellyt johtotehtävissä Stora Enso Oyj:llä ja M-real Oyj:llä.
Simo Honkanen
Simo Honkanen
(s. 1958)

Vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde-, ja viestintäjohtaja
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2006. Vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja. Vastannut viimeisimpänä yhtiön vastuullisuusasioista ja yhteiskuntasuhteista. Toiminut aiemmin markkinoinnista, sidosryhmäsuhteista ja raaka-ainehankinnasta vastaavana johtajana Uusiutuvat polttoaineet -toimialalla 2008–2009, uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana Komponentit-toimialalla 2006–2007 sekä sitä ennen eri tehtävissä Shellissä Suomessa ja ulkomailla. Kemianteollisuus ry:n hallituksen varajäsen, Smart & Clean -säätiön sekä Maj ja Tor Nessling -säätiön hallituksien jäsen.
Hannele Jakosuo-Jansson
Hannele Jakosuo-Jansson
(s. 1966)

Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja
Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Yhtiön Henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja. Vastannut ennen tätä konsernin henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana 2004–2005 ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuksessa 1998–2004. Ahlstrom-Munksjön, Luken (Luonnonvarakeskus) ja Nynas AB hallitusten jäsen.
Lars Peter Lindfors
Lars Peter Lindfors
(s. 1964)

Innovaatiojohtaja
Tekniikan tohtori, MBA
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Yhtiön Innovaatiojohtaja. Vastannut viimeisimpänä tutkimus ja tuotekehityksestä, investointien hallinnasta, informaatioteknologiasta, hankinnasta sekä liiketoimintaprosesseista. Toiminut aiemmin yhtiön teknologia- ja strategiajohtajana 2009–2012, Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana 2007–2009, Perstorp-konsernin johtoryhmän jäsenenä 2001–2007 tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana sekä sitä ennen Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä 1989–2001. Fortumin säätiön ja Tikkurila Oyj:n hallitusten jäsen.
Jyrki Mäki-Kala
Jyrki Mäki-Kala
(s. 1961)

Talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT
Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2013. Talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT. Vastannut konsernin strategiasta, talous- ja rahoitushallinnosta, sijoittajasuhteista sekä riskienhallinnasta. Toiminut vuosina 2005–2013 liiketoimintojen ja konsernin taloushallinnon johtotehtävissä Kemira Oyj:ssä. Työskenteli aiemmin Finnish Chemicalsin palveluksessa. Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Tesin hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Nynas AB hallituksen jäsen.
Christian Ståhlberg
Christian Ståhlberg
(s. 1974)

Lakiasiainjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017.
Tullut yhtiön palvelukseen 2017. Vastaa konsernin lakiasioista. Toimii johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja sidosryhmien neuvottelukunnan sihteerinä. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Rettig Groupissa 2015–2017, sekä lakimiehenä Pohjola Pankissa 2011–2014, Neste Oilissa 2007–2011 ja Roschierilla 1998–2007. Nynas AB hallituksen jäsen.