You are here

Määräaika yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadituille asioille

Osakkeenomistajan tuli ilmoittaa yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 28.1.2016. Ilmoitukset tuli toimittaa hallituksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen matti.hautakangas@neste.com tai postitse osoitteeseen Matti Hautakangas, Neste Oyj, PL 95, 00095 NESTE.