You are here

Määräaika yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaadituille asioille

Osakkeenomistajan olisi pitänyt lmoittaa yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia viimeistään 31.1.2017. Ilmoitukset olisi pitänyt toimittaa hallituksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen matti.hautakangas@neste.com tai postitse osoitteeseen Matti Hautakangas, Neste Oyj, PL 95, 00095 NESTE.