Osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä

Neste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.2.2020 yhteensä 769 211 058 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.