Sijoittajat

Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta

Viitemarginaali

70% (Euroopan myynnin osuus) x (FAME - CPO) * + 30% (Pohjois-Amerikan myynnin osuus) x (SME - CPO + LCFS x 2) *

+ lisämarginaali** Päivitetään kunkin vuosineljänneksen päätyttyä
- muuttuvat kustannukset Ohjaus: USD 110/ tonni
- kiinteät kustannukset Ohjaus: noin  MEUR 160/ vuosi
- poistot Osavuosikatsaukset: noin MEUR 120/ vuosi
= EBIT-estimaatti  

 

* FAME RED Seasonal = FAME 0 RED (April – September) / FAME -10 RED (October – March)
CPO = Crude Palm Oil Bursa Malaysia 3rd month + USD 70/ton fright to NWE
SME = Gulf Coast SME mid-price
LCFS = California Low Carbon Fuel Standard Credit price

** Lisämarginaali sisältää tulokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten tuotteen energiasisällön ja tiheyden hintavaikutuksen, laatupreemion, sivutuotetulon, suojauksen, huoltoseisokit, logistiikkakulut sekä todellisen raaka-ainejakauman.

 

Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta 2017

  Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 2017
Myyntimäärä, kilotonnia 543 674 637 713 2 567
Viitemarginaali uusi, USD/ tonni 271 278 290 321 291
Lisämarginaali uusi, USD/ tonni 125 101 256 254 184
Muuttuvat tuotantokustannukset USD/ tonni 110 110 110 110 110
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, USD/ tonni 286 270 435 464 365
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, MEUR 146 165 236 281 828
Kiinteät kustannukset, MEUR 40 37 39 44 159
Poistot, MEUR 26 28 27 28 110
Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 80 101 171 209 561