Sijoittajat

Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta

Viitemarginaali

70 % (Euroopan myyntivolyymista) x (FAME - CPO) * +

30 % (Pohjois-Amerikan myyntivolyymista) x (SME - CPO + LCFS x 2) *

+ lisämarginaali** Päivitetään kunkin vuosineljänneksen päätyttyä
- muuttuvat tuotantokustannukset Ohjaus: USD 110/ tonni
- kiinteät kustannukset Osavuosikatsaukset: noin  MEUR 160/ vuosi
- poistot Osavuosikatsaukset: noin MEUR 120/ vuosi
= EBIT-estimaatti  

 

* FAME = Fatty Acid Methyl Ester, rasvahapon metyyliesteri (biodiesel), kausiluonteinen 

CPO = Raakapalmuöljyn kolmannen kuukauden futuurihinta Malesian pörssissä + rahti 70 dollaria tonnilta ARA-alueelle (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen)
SME = Soy Methyl Ester, soijaöljyn metyyliesteri (biodiesel), keskihinta Meksikonlahden rannikolla 
LCFS = Kalifornian LCFS (Low Carbon Fuel Standard) -päästöoikeuden hinta 

** Lisämarginaali sisältää tulokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten tuotteen energiasisällön ja tiheyden hintavaikutuksen, laatupreemion, sivutuotetulon, suojauksen, huoltoseisokit, logistiikkakulut sekä todellisen raaka-ainejakauman.

 

Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta 

  Q3/17 Q4/17 2017 Q1/18 Q2/18 Q3/18
Myyntimäärä, kilotonnia 637 713 2567 550 589 547
Viitemarginaali uusi, USD/ tonni 290 321 291 251 317 380
Lisämarginaali uusi, USD/ tonni 256 254 184 384 300 374
Muuttuvat tuotantokustannukset USD/ tonni 110 110 110 110 110 110
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, USD/ tonni 435 464 365 525 508 645
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, MEUR 236 281 828 374 251 303
Kiinteät kustannukset, MEUR 39 44 159 51 46 41
Poistot, MEUR 27 28 110 28 32 34
Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 171 209 561 296 177 228