Sijoittajat

Osinkopolitiikka

Syyskuussa 2017 päivitetyn osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Vuoden 2018 osinko 2,28 euroa/osake maksetaan kahdessa erässä.

1. maksuerä, 1,14 euroa/osake maksettiin 11.4.2019.

Koska Nesteen yhtiökokous 2.4.2019 päätti maksuttomasta osakeannista (osakesplit), toinen maksuerä jaetaan yhden vanhan ja kahden uuden osakkeen kesken siten että osinkoa maksetaan 0,38 euroa jokaiselle osakkeelle.

2. maksuerä, 0,38 euroa/osake maksetaan 11.10.2019.

 

Osinkotietoa vuosilta 2006-2018

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Osinko/ osake, euroa 2,28 1,70 1,30 1,00 0,65 0,65 0,38 0,35 0,35 0,25 0,8 1,00 0,90
Osinkotuotto*, % 3,4 3,2 3,6 3,6 3,2 4,5 3,9 4,5 2,9 2,9 7,6 4,1 3,9
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % 51 51 42 35 41 34 54 106 54 119 51 44 37

* Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.