Sijoittajat

Osakepääoma

Nesteen kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2014 oli 40 000 000 euroa ja se jakautui 256 403 686 samanlajiseen osakkeeseen. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä ja kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Osakepääoman historia

Ajankohta Osakkeiden määrä Osakepääoma
Tällä hetkellä 256,403,686 40 MEUR
2014 256,403,686 40 MEUR
2013 256,403,686 40 MEUR
2012 256,403,686 40 MEUR
2011 256,403,686 40 MEUR
2010 256,403,686 40 MEUR
2009 256,403,686 40 MEUR
2008 256,403,686 40 MEUR
2007 256,403,686 40 MEUR
2006 256,403,686 40 MEUR
2005 256,403,686 40 MEUR
15.4.2005 Neste Oil listautui NASDAQ Helsinkiin (Helsingin Pörssi) 40 MEUR

 

Osakkeiden jakamiset (splittaukset)

Yhtiön osaketta ei ole jaettu (splitattu) pörssiin listautumisen jälkeen 18.4.2005.