Sijoittajat

Herkkyysanalyysi

Tärkeimmät Nesteen kannattavuuteen vaikuttavat markkinariskit ovat hyödykkeiden hintariskit ja valuuttariskit.

Oheisessa taulukossa on kuvattu sitä, miten Nesteen tärkeimpien hinta- ja valuuttatekijöiden muutokset vaikuttaisivat keskimäärin yhtiön vuoden 2018 IFRS-liikevoittoon. Laskelma perustuu oletuksiin tavanomaisista markkina- ja liiketoimintaolosuhteista, eikä siinä ole otettu huomioon suojaustoimenpiteiden vaikutusta.

Keskimääräinen vaikutus IFRS-liikevoittoon ilman suojauksia

Muutos Vaikutus
+/-10 %:n muutos euron ja dollarin välisessä valuuttakurssissa -145/+177 miljoonaa euroa
Kokonaisjalostusmarginaalin muutos +/-1,00 US dollaria barrelilta +/- 110 miljoonaa US dollaria
Raakaöljyn hinnan muutos +/- 10 dollaria barrelilta* +/- 100 miljoonaa US dollaria
Uusiutuvien Tuotteiden raaka-aineen hinnan muutos +/- 100 dollaria tonnilta* +/- 125 miljoonaa US dollaria
Uusiutuvien Tuotteiden jalostusmarginaalin muutos +/-50 dollaria tonnilta** +/- 130 miljoonaa US dollaria

 

* Varastovoitot/tappiot eivät sisälly vertailukelpoiseen liikevoittoon.
** Perustuen nimelliskapasiteettiin.