Tietoa meistä

Laadunvalvonta

Nesteen laadunvalvontalaboratoriot ovat tärkeässä roolissa tutkittaessa raaka- ja lisäaineiden soveltuvuutta jalostamon käytettäväksi. Laadunvalvonta huolehtii myös jalostamon prosessinäytteiden ja lopputuotteiden analysoinnista, jolla varmistetaan niiden laatuvaatimusten täyttyminen. Prosessialueella sijaitsevien on-line -analysaattoreiden tulosten oikeellisuus varmistetaan myös laboratorioissa.

Laboratoriot tuottavat erilaisia asiantuntijapalveluita jalostamojen tarpeisiin, osallistuvat  ongelmaselvityksiin ja tukevat kenttälaboratoriotoimintaa. Lisäksi ne suorittavat päästökauppa- ja muut viranomaisanalyysit ja ovat mukana useassa rengaskoeohjelmassa.