You are here

Arvot ovat perusta, jonka päälle Nesteen menestys rakentuu

Me välitämme

  • Välitämme ympäristöstä ja tulevista sukupolvista toimimalla vastuullisesti menestyvän liiketoiminnan eteen.
  • Huolehdimme toistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 
  • Kunnioitamme kaikkien ihmisten arvoa yksilöinä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja oikeus olla oma itsensä. 

Me olemme rohkeita

  • Näytämme edelläkävijänä suuntaa etsimällä mahdollisuuksia ja luomalla uusia ratkaisuja
  • Teemme töitä innovatiivisesti, tuloksellisesti ja jatkuvasti uudistuen.
  • Uskallamme ajatella ja toimia nopeasti. Rehellinen vuoropuhelu ja jatkuva kehittyminen korostuvat työssämme.

Me teemme yhteistyötä

  • Onnistumme yhdessä saavuttamaan tavoitteemme. 
  • Rakennamme menestystä yhteistyöllä ja innovoinnilla yhdessä kaikkien nesteläisten, kumppaniemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa.   
  • Opimme ja kehitymme jakamalla aktiivisesti tietoa avoimessa ja kannustavassa työyhteisössä.