You are here

Juuremme

Talvisota on juuri syttynyt, kun Shellin tankkeri lipuu Kruunuvuorenselällä tullakseen purkamaan lastinsa. Juuri silloin laivan kapteenille sähkötetään käsky kääntyä välittömästi takaisin, koska Suomi on joutunut sotaan, eikä kukaan tiedä, voiko maa maksaa öljynsä.

Rantakalliolla tilannetta seuraa eversti Vartiainen, joka tuntee kauhua ja epätoivoa laivan kääntyessä. Hän päättää, ettei tällainen saa enää missään oloissa toistua – ja niin saa alkunsa ajatus suomalaisen öljy-yhtiön perustamisesta.

Monen vuosikymmenen ajan, Nesteen tehtävä oli hoitaa Suomen öljyhuoltoa. Tänään tuota samaa erityistä velvoitetta ei enää ole, mutta yhä edelleenkin kotimaa on Nesteelle tärkeä. Pienestä Suomesta on kasvanut uusiutuvien polttoaineiden johtava maa maailmassa, ja taistelu itsenäisyydestä on vaihtunut kamppailuksi globaalia ilmastonmuutosta vastaan.

Monen vuosikymmenen ajan, Nesteen tehtävä oli hoitaa Suomen öljyhuoltoa. Tänään tuota samaa erityistä velvoitetta ei enää ole, mutta yhä edelleenkin kotimaa on Nesteelle tärkeä.

Suomen öljyhuollon turvaaja

Neste Oyj on nuori pörssiyritys, mutta sillä on takanaan pitkä historia Suomen öljyhuollon turvaajana ja polttoaineiden osaajana. Tämän päivän Neste on pystynyt taitavasti yhdistämään vankan toimialakokemuksen uuden ajan liiketoimintaan ja ympäristöarvoihin.

Yhtiö perustettiin 1948 huolehtimaan Suomen öljyhuollosta. Öljynjalostamon eli "öljynpuhdistamon" rakentaminen Suomeen oli tullut esille 40-luvun puolenvälin aikoihin. Naantalin jalostamon rakentamispäätös syntyi Suomen eduskunnassa joulukuussa 1954, ja jalostamo, käynnistyi heinäkuussa 1957. Vuonna 1962 sen kapasiteettia nostettiin alun 800 000 tonnista 2,5 miljoonaan tonniin. Öljytuotteiden kulutus kasvoi Suomessa ja Suomi tarvitsi toisen jalostamon, joka käynnistyi Kilpilahdessa Porvoon lähellä vuonna 1965.

60-luvun lopun ja seuraavien vuosikymmenten aikana Nesteen öljynjalostuskapasiteetti kasvoi erityisesti Porvoossa. Myös yhtiön liiketoiminta-alue laajeni. Öljynjalostuksen ja varustamoliiketoiminnan rinnalle tulivat mm. maakaasu, öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä kemianteollisuus, joista yhtiö sittemmin luopui. Autoilijoille Neste alkoi näkyä teiden varsilla omilla asemillaan.

Neste Oy listautui Helsingin pörssiin vuonna 1995, mutta valtio säilyi pääomistajana. Joulukuussa 1997 valtioneuvosto päätti yhdistää omistamansa Imatran Voima Oy:n ja Neste Oyj:n. Uusi Fortum-yhtiö listautui joulukuussa 1998. Öljyn ja sähkön liitto kesti vuoteen 2005, jolloin Fortumin öljytoimiala erkaantui omaksi yhtiökseen ja listautui Neste Oil Oyj:nä Helsingin pörssiin.

Maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja

Neste kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla.

Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana.

Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. 

2019

 • Neste uudisti strategiansa: tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa
 • Neste muutti organisaationsa rakennetta toukokuussa tukemaan uudistettua strategiaa. Esimerkiksi uusiutuvat tuotteet -alue jaettiin kolmeksi Renewable Road Transportation, Renewable Aviation, Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksiköksi sekä Renewables Platform -tuotantoyksiköksi. 
 • Neste avasi uusia toimistoja, joiden tarkoitus on toimia globaaleina liiketoimintakeskuksina: Hoofddorpin toimisto Alankomaissa vastaa kasvavan Renewable Aviation -liiketoimintayksikön tarpeisiin, ja Saksan Düsseldorfin toimistosta johdetaan Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikköä
 • Neste saavutti yhteensä 314 turvallista päivää. Työturvallisuuden osalta kaikkien kirjattujen tapahtumien taajuus (TRIF, Total Recordable Incident Frequency) oli 1,7 ja prosessiturvallisuustapahtumien taajuus (PSER, Process Safety Events Rate) oli 1,4
 • Nesteen uusi Shanghain toimisto palvelee uusiutuvien raaka-aineiden hankintaa Kiinassa, ja Melbournen toimisto puolestaan Australiassa ja Uudessa Seelannissa. Uudet toimipisteet tukevat kasvavaa jäte- ja tähderaakaaineiden hankintaa uusiutuvan dieselin, lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien tuotteiden tuotantoa maailmanlaajuisesti
 • Neste asetti uudet ilmastotavoitteet: vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä ja pienentää oman tuotantomme hiilijalanjälkeä  nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat
 • Neste MY uusiutuvaa dieseliä on nyt saatavilla Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa
 • Singaporen jalostamoon tehtyyn 1,4 miljardin euron laajennusinvestointiin liittyvät rakennustyöt aloitettiin vuoden alussa uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteetin nostamiseksi jopa 1,3 miljoonalla tonnilla. Laajennus kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022
 • Neste aloitti yhteistyön kierrätysyhtiöiden Ravagon ja Remondisin kanssa muovijätteen kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kehittämiseksi. Nesteen tavoite on käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 alkaen
 • Neste ja LyondellBasell aloittivat biopohjaisen muovin valmistuksen uusiutuvista raaka-aineista kaupallisessa mittakaavassa. Myös Borealiksen kanssa aloitettiin yhteistyö uusiutuvan polypropyleenin tuottamiseksi Nesteen uusiutuvasta propaanista
 • Neste lanseerasi uuden IMO2020- vaatimusten mukaisen Neste Marine™ 0.5 -polttoaineen. Korkealaatuinen tuote auttaa laivayhtiöitä vastaamaan kiristyviin rikkidioksidipäästövaatimuksiin
 • Neste Engineering Solutions solmi strategisen yhteistyösopimuksen teknisiin konsulttipalveluihin erikoistuneen Rejlersin kanssa. Rejlers osti NES:n alueellisen liiketoimintayksikön, joka koostui Turun, Kotkan, Oulun, Ruotsin ja Yhdistyneiden  Arabiemiirikuntien toiminnoista ja henkilöstöstä, pois lukien NAPCON-liiketoimintayksikkö
 • Neste otti käyttöön uudet toimittajien eettiset säännöt, pilotoimme uusia prosesseja ja otimme vaiheittain käyttöön digitaalisen toimittajien vastuullisuusportaalin (Supplier Sustainability Portal, SSP) vahvistaaksemme sitoumustamme yhteistyöhön vastuullisten toimittajien kanssa
 • Neste vahvisti yhteistyötä Air BP:n, Lufthansan ja KLM:n kanssa uusiutuvien ratkaisujen kehittämiseksi ilmailualalle. Neste on jo lisännyt uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuista tuotantokapasiteettia 100 000 tonniin
 • Neste solmi strategisen yhteistyösopimuksen Åbo Akademin kanssa edistämään Suomen kemianteollisuuden osaamista. Neste ja VTT vahvistivat yhteistyötään tutkimusinvestointien saralla Suomessa tavoitteenaan lisätä bio- ja kiertotalouden asiantuntemusta ja kehittää puhtaampia polttoaineratkaisuja
 • Neste divestoi polttoaineen vähittäiskaupan Venäjällä öljy- ja kaasuyhtiö PJSC Tatneftille. Kaupan myötä Neste keskittyy strategiseen tavoitteeseensa tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa

2018

 • Yhtiö juhli 70-vuotista taivaltaan suomalaisesta öljynjalostajasta yhdeksi maailman johtavaksi uusiutuvien tuotteiden valmistajaksi
 • Neste ja IKEA valmistautuivat maailman ensimmäiseen kaupallisen mittakaavan tuotantoon biopohjaisten (PP - polypropylene) muovien saralla
 • Neste aloitti selvittämään mahdollisuuksia jätemuovin hyödyntämiseen polttoaineiden ja muovituotteiden raaka-aineena
 • Neste ja Alaska Airlines lähtivät yhteistyöhön lentoliikenteen ja uusiutuvista raaka-aineista tuotettujen lentopolttoaineiden käytön lisäämiseksi
 • Peter Vanacker aloitti toimitusjohtajana 1.11.2018
 • Neste MY uusiutuva diesel Ruotsin ja Latvian markkinoille
 • Neste ja Clariant aloittivat yhteistyön teollisuuden tarpeisiin suunnattujen vastuullisten ratkaisujen kehittämiseksi
 • Chevron Lummus Global ja Neste Engineering Solutions allekirjoittivat yhteistyösopimuksen koskien NAPCON-operaattorikoulutussimulaattoreita RHC-prosessiteknologiaan
 • Neste toi ensimmäisenä Suomessa automaattikaupan ja robottitankkauksen liikenneasemalle
 • Investointipäätös lisätä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia Singaporessa jopa 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa

2017

 • Neste lanseerasi 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin Suomen markkinoille
 • Autoilijoille suunnattu mobiilisovellus, Neste-äppi, mahdollisti tankkaamisen älypuhelimella ilman korttia tai käteistä
 • Neste syvensi kiertotalousosaamistaan ja aloitti jätemuovien raaka-ainetutkimuksen
 • Neste osti Jacobs Engineeringin osuuden Neste Jacobs Oy:stä
 • Yhtiö aloitti American Airlinesin kanssa yhteistyön tavoitteenaan pienentää American Airlinesin ympäristöjalanjälkeä Nesteen uusiutuvien polttoaineiden avulla. 
 • Porvoon uusi raaka-aineiden esikäsittely-yksikkö (SDA) saavutti täyden käyttöasteen vuoden 2017 lopussa

2016

 • Neste osti Sluiskilista Alankomaista uusiutuvien raaka-aineiden esikäsittely- ja varastointikapasiteettia osana yhtiön kasvustrategiaa. Sopimus tehtiin Electrawinds ReFuel B.V:n kanssa.
 • Neste ilmoitti tuovansa vuoden vaihteessa markkinoille 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin.
 • Neste ja IKEA Sweden ryhtyivät kumppaneiksi uusiutuvan biomuovin tuotannossa.
 • Nesteen uusiutuva diesel otettiin Carlsbadin ja San Diegon kaupunkien sekä Sacramenton piirikunnan ajoneuvokaluston polttoaineeksi Kaliforniassa.
 • Oslon Gardermoen lentokentästä tuli maailman ensimmäinen kenttä, jossa lentokoneet voivat tankata Nesteen Porvoossa jalostamaa uusiutuvaa lentopolttoainetta. 
 • Nesteen Singaporessa sijaitsevan uusiutuvien tuotteiden jalostamon yhteyteen rakennetun hiilidioksidin talteenotto- ja nesteytyslaitoksen kaupallinen tuotanto käynnistyi.
 • Nesteen, Veolian ja Borealiksen yhteinen hanke voimalatoiminnan järjestämiseksi ja uuden voimalan rakentamiseksi Porvoon Kilpilahdessa varmistui. 
 • Neste valittiin kymmenettä kertaa maailman vastuullisimpien yhtiöiden joukkoon Global 100 -listalle. 

2015

 • 1.4.2015 Neste Oilin yhtiökokous päätti, että yhtiön nimi muuttuu Neste Oyj:ksi saman vuoden kesäkuusta lähtien.
 • Porvoon jalostamolla toteutettiin kaikkien aikojen suurin huoltoseisokki.
 • Uusia avauksia uusiutuvan dieselin käytössä uusissa asiakassegmenteissä, kuten ammattikalustossa (esim. Google ja UPS) sekä kaupungeissa, kuten Oaklandissa ja San Franciscossa.
 • Sataprosenttinen uusiutuva NEXBTL-diesel tuli kuluttajien saataville asiakkaiden omien brändien alla esimerkiksi Ruotsissa, Itävallassa ja Kaliforniassa.
 • Nesteestä tuli maailman suurin jätteistä ja tähteistä uusiutuvia polttoaineita valmistava yhtiö
 • Uudet kumppanuudet Total Fluidesin ja HSC Groupin kanssa uusiutuvissa liuottimissa.
 • Yhtiö valittiin yhdeksättä kertaa mukaan maailman vastuullisimpien yhtiöiden The Global 100 -listalle.

2014

 • NEXBTL-tuoteperhe laajeni isoalkaanilla, jota voidaan käyttää kemianteollisuudessa raaka-aineena kevyen mineraaliöljyn sijaan.
 • Euroopan komissio hyväksyi Neste Oilin kehittämän vastuullisuuden todentamisjärjestelmän.
 • Suomen Energiavirasto hyväksyi Neste Oilin uusiutuvien polttoaineiden kestävyysjärjestelmän.
 • Yhtiön keskeiset alukset myytiin Huoltovarmuuskeskuksen ja Ilmarisen omistamille yhtiöille ja hoitovarustamotoiminta ulkoistettiin OSM Ship Management Finland Oy:lle.
 • Neste Oilin Rotterdamin jalostamolla aloitettiin biopropaaniyksikön rakentaminen. Biopropaanin myyntisopimus solmittiin SHV Energyn kanssa.
 • Porvoon ja Naantalin jalostamoiden toiminnot päätettiin yhdistää tehokkaamman ohjauksen ja kustannustehokkaamman toimintatavan saavuttamiseksi.
 • Toimme markkinoille matalarikkisen laivapolttoaineen, joka täyttää 2015 voimaan tulleen EU:n rikkidirektiivin.
 • Neste Futura -polttonesteet lanseerattiin Baltian ja Venäjän markkinoille. Neste Pro Diesel lanseerattiin Liettuassa.
 • Ruotsin markkinoille kehitettiin uusi Miljökas 1 -dieselpolttoaine, jossa on korkea NEXBTL-pitoisuus.
 • Lentokonevalmistaja Boeing testasi Neste Oilin valmistamaa NEXBTL-dieseliä menestyksekkäästi lentopolttoaineen osana.

2013

 • Neste Oil päätti investoida noin 42 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon energiatehokkuuteen ja käyntivarmuuteen ja 65 miljoonaa euroa Porvoon jalostamolle rakennettavaan isomerointilaitokseen.
 • Neste Oil saavutti kaksi vuotta etuajassa tavoitteensa käyttää uusiutuvan NEXBTL-dieselin valmistuksessa vain sertifioitua raakapalmuöljyä.
 • Uusiutuvan NEXBTL-dieselin raaka-ainevalikoima laajeni ruuaksi kelpaamattomalla teknisellä maissiöljyllä.
 • Aloitimme  ensimmäisenä maailmassa mäntyöljypien käytön liikennepolttoainetuotannon raaka-aineena.
 • Yhtiölle myönnettiin maailman ensimmäisenä yhtiönä Roundtable on Sustainable Palm Oilin (RSPO) RSPO-RED-toimitusketjusertifikaatti.
 • Yhtiön kehittämä ja valmistama dieselpolttoaine Neste Pro Diesel täytti ensimmäisenä maailmassa WWFC kategoria 5 (Worldwide Fuel Charter)-luokituksen.
 • Aloitimme yhteistyön metsäkadon torjuntaan keskittyvän The Forest Trust -järjestön (TFT) kanssa sademetsien suojelemiseksi.
 • Neste Oil allekirjoitti ehdollisen ostosopimuksen leväöljyn hankinnasta yhdysvaltalaisen Cellanan kanssa.

2012

 • Neste Oil toimitti ensimmäiset erät uusiutuvaa NEXBTL-dieseliä Yhdysvaltoihin.
 • Yhtiö lanseerasi raskaan liikenteen asiakkailleen Truck+ -kortittoman tankkauksen
 • Neste Oil laajensi uusiutuvan NEXBTL-dieselinsä raaka-ainevalikoimaa kalanjalostuksen rasvajätteellä.
 • Neste Oil toi markkinoille uuden huippulaatuisen Neste Pro Dieselin.
 • Neste Oil vihki käyttöön Euroopan ensimmäisen mikrobiöljyä valmistavan koelaitoksen Porvoossa.
 • Neste Oil laajensi yritysasiakkaidensa tuotevalikoimaa biomuovien valmistukseen soveltuvalla uusiutuvalla NEXBTL-naftalla.
 • Neste Oil sopi Puolassa sijaitsevan asemaketjun myynnistä Shellille.

2011

 • Yhtiön neljäs uusiutuvan dieselin tuotantolaitos käynnistyi Rotterdamissa, Hollannissa, syyskuussa 2011.
 • Käynnistimme yhdessä Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) ja nogaholdingin kanssa uuden korkealaatuisia perusöljyjä tuottavan tuotantolaitoksen Bahrainissa.
 • Neste Oil myi Viron kaasuliiketoimintansa Alexelalle, Belgiassa sijaitsevan polyalfaolefiinia (PAO) valmistavan Beringenin tuotantolaitoksen Chevron Phillips Chemicalille sekä 50 prosentin omistusosuutensa Edmontonissa sijaitsevasta iso-oktaanilaitoksesta kanadalaiselle Keyera Corporationille.
 • Uusiutuvien polttoaineiden raaka-ainevalikoimaa laajeni viidestä kahdeksaan.
 • Tutkimus- ja teknologiaosaamisensa ansiosta Neste Oil tuotti ensimmäisen erän uusiutuvaa NEXBTL-lentopolttoainetta kesällä 2011. Tuote sai ASTM-hyväksynnän.
 • Vuonna 2011 Neste Oil sai päätökseen kaikkien uusiutuvan dieselin laitosten ISCC-sertifioinnit (The International Sustainability & Carbon Certification).

2000-luku

 • Singaporen uusi NEXBTL-laitos käynnistettiin marraskuussa 2010.
 • Neste Oil ja Lufthansa ilmoittivat ensimmäisinä maailmassa käyttävänsä uusiutuvia polttoaineita lentoliikenteessä.
 • Neste Oilin toinen uusiutuvaa dieseliä tuottava laitos käynnistyi Porvoossa.
 • Neste Oil sitoutui käyttämään ainoastaan sertifioitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä.
 • Risto Rinne jäi eläkkeelle ja Matti Lievonen nimitettiin Neste Oilin toimitusjohtajaksi. 
 • Neste Oil täsmensi tähtäävänsä maailman johtavaksi biodieselin valmistajaksi.
 • Neste Oil luopui viimeisestä öljyntuotantokentän osuudestaan syksyllä 2005. 
 • Neste Oil listautui Helsingin pörssiin 1.4.2005. 
 • Fortum päätti rakentaa biodieseliä valmistavan laitoksen Porvooseen tammikuussa 2005.
 • Yhdysvaltalaisesta Jacobs Engineeringistä tuli Neste Engineeringin osaomistaja.
 • Suomen markkinoille Futura-bensiini, 98-oktaaninen biobensiini ja Neste Green 100 -diesel.
 • Fortum myi bitumiliiketoimintansa, Norjan öljynetsintä- ja tuotantotoimintansa sekä Omanin öljykenttäosuudet. 

1990-luku

 • Fortum luopui petrokemian toiminnastaan 1999.
 • Gasum Oy:n enemmistöosakkeet myytiin 1999.
 • Neste Chemicalsin liiketoiminta myytiin.
 • Fortum-konserni listattiin Helsingin Arvopaperipörssiin 1998.
 • IVO-Neste Yhtymä Oy perustettiin 28.2.1998.
 • Nesteen osakkeet merkittiin ja Neste listautui Helsingin Arvopaperipörssiin 27.11.1995.
 • Neste ja norjalainen Statoil yhdistivät petrokemikaalien ja muovien tuotantonsa ja Borealis perustettiin 1994.
 • Englannin Pohjanmeren kaasukenttäosuudet myytiin 1994.
 • Maakaasuyhtiö Gasum Oy perustettiin 1994 (Nesteen osuus 75 % ja Gazpromin 25 %).
 • Bensiinin happipitoista komponenttia valmistavat MTBE-laitokset käynnistyivät Portugalissa, Kanadassa ja Malesiassa 1992.
 • Neste-liikenneasemat aloittivat toimintansa Itämeren maissa.
 • Nesteen öljynetsintä ja -tuotanto laajeni Pohjanmerellä ja Lähi-idässä.

1980-luku

 • Lentotankkaustoiminta aloitettiin Neste Airin nimissä.
 • Öljyn trading-toiminta käynnistyi 1982.
 • Neste lanseerasi Futura-tavaramerkin.
 • Neste myi hiilibisneksen Aspolle.
 • Neste rakensi uusia tuotantolaitoksia, laajensi olemassaolevia sekä hankki omistusosuuksia yhtiöistä.
 • Jaakko Ihamuotila aloitti Nesteen toimitusjohtajana 1980.

1970-luku

 • Uolevi Raade jäi eläkkeelle 1979.
 • Uusi pääkonttori nousi Espoon Keilaniemeen.
 • Nesteestä tuli Suomen suurin varustamo, kun se osti 250 000 tonnin suurtankkerit Jurmon, Jaarlin ja Jatulin.
 • Maakaasun tuonti Suomeen alkoi.
 • Porvoon ja Naantalin jalostamoilla otettiin käyttöön rikin talteenotto sekä kemialliset ja biologiset jätevesien käsittelylaitokset.
 • Neste nousi Suomen suurimmaksi yritykseksi ja sillä oli tärkeä rooli idänkaupan tasapainottajana. 
 • Nesteen öljynjalostuskapasiteetti nousi 14 ̶ 15 miljoonaan tonniin/vuosi. 
 • Porvoon jalostamon laajennus valmistui 1976.
 • Öljynetsintä- ja tuotanto aloitettiin Pohjanmerellä. 
 • Neste rakensi petrokemian- ja muovituotantolaitokset.

1960-luku

 • Yhtiö laajeni petrokemian puolelle.
 • Tutkimuslaboratorio perustettiin Naantaliin ja siirrettiin myöhemmin Porvooseen.
 • Nesteen jalostamo Porvoossa käynnistyi 1965 ja jalostamoa laajennettiin pariin otteeseen.
 • Neste, Kesko, OTK ja SOK perustivat nestekaasun jakeluyhtiö Tehokaasun 1963.
 • Neste päätti kaksinkertaistaa Naantalin jalostamon kapasiteetin. Laajennus valmistui 1962.

1950-luku

 • Uolevi Raade nimitettiin toimitusjohtajaksi 1955.
 • Nesteen ensimmäinen jalostamo käynnistyi Naantalissa 1957.
 • Ensimmäinen raakaöljylasti saapui Naantalin jalostamolle 1957. 

1940-luku

 • Neste hankki ensimmäisen säiliöaluksensa Norjasta ja aloitti öljyn maahantuonnin.
 • Toimitusjohtajaksi nimitettiin Eino Erho.
 • Neste Oy perustettiin 1948 turvaamaan Suomen öljyhuolto.