Tietoa meistä

Lainsäädäntöasiat

Energian tuotanto ja kuluttaminen vaikuttavat ihmisten elämään ja ympäristöön maailmanlaajuisesti. Sen takia hallitukset säätelevät energiayhtiöiden toimintaa. Me uskomme siihen, että hyvät päätökset syntyvät päättäjien ja eri sidosryhmien vuorovaikutuksessa.

Keskustelemme mielellämme näkemyksistämme päättäjien kanssa tai annamme näkemyksemme toimialajärjestöjemme kautta kun liiketoimintaamme koskevia päätöksiä valmistellaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan. Käymme myös vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tiedostamme ilmastonmuutokseen ja lisääntyvään energian käyttöön liittyvän huolen

Kannatamme ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja ja toimitusvarmuuden turvaamista. Mielestämme korkealaatuiset ja kestävästi tuotetut biopolttoaineet on yksi tärkeä keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Suosimme ennustettavaa, pitkäjänteistä lainsäädäntöä, joka antaa mahdollisuuden teknologioiden kehittymiselle.