Tietoa meistä

Uusiutuvat tuotteet

Ilmastonmuutos on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Liikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. EU-alueen hiilidioksidipäästöistä noin viidennes on peräisin liikenteestä, ja määrä kasvanee tulevaisuudessa.

Jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet saavutetaan EU:n alueella, uskomme, että myös liikennesektorin on osallistuttava hiilidioksidipäästöjen vähentämistalkoisiin. 

Uusiutuvat liikennepolttoaineet ovat osa ratkaisua ilmanmuutoksen vastaisessa kamppailussa

Merkittävin ympäristön kuormitusta vähentävä, kustannustehokas ja helposti käytettävissä oleva ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on omaan teknologiaamme perustuva Neste MY uusiutuva diesel™. 

100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 50–90 % kasvihuonekaasuvähenemä verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin.

Vuonna 2016 Nesteen valmistaman uusiutuvan dieselin ansiosta vähennettiin hiilidioksidipäästöjä noin 6,7 miljoonaa tonnia. 

Olemme maailman suurin korkealaatuisen uusiutuvan dieselin valmistaja 

Valmistamme uusiutuvaa dieseliä Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla. Olemme kasvattaneet uusiutuvan dieselin laitostemme kapasiteettia 2,6 miljoonaan tonniin.

Asiakkaat ja tuotteet

Myymme Nesteen uusiutuvaa dieseliä bio- ja dieselkomponentiksi yritysasiakkaille pääosin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tuotteen korkean laadun ansiosta asiakkaat voivat käyttää sitä joustavasti, optimoida logistiikkaketjuaan sekä valmistaa siitä korkealaatuisia tuotteita sekoittamalla sitä fossiilista alkuperää olevan jakeen kanssa. Tuotetta voidaan myydä jakeluyhtiöille myös valmiina fossiilisen ja uusiutuvan dieselin sekoituksena. Korkeiden kylmäominaisuuksiensa ansiota se soveltuu myös lentoliikenteeseen.

Kunnianhimoinen tavoite vähentää lentoliikenteen päästöjä

Neste on sitoutunut muuttamaan lentoliikennettä kestävämmäksi. Laajennamme tuotantoamme ja lisäämme sen volyymia huomattavasti vuoteen 2022 mennessä vastataksemme kasvavaan globaaliin kysyntään. Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta on jo käytetty menestyksekkäästi kaupallisilla Lufthansan ja KLM:n lennoilla, kuten myös Oslo Gardemoen lentokentällä.

Uusiutuvasta dieselistä uusiutuvaan muoviin

Neste MY uusiutuva diesel™ tarjoaa meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia paitsi liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, myös liikennepolttoaineiden ulkopuolella. Neste MY uusiutuva diesel voi korvata fossiilisia raaka-aineita kemianteollisuuden sovelluksissa, kuten uusiutuvien liuottimien ja uusiutuvien muovien valmistuksessa.

Uusiutuvat liuottimet ovat ympäristöä vähemmän kuormittava vaihtoehto esimerkiksi maalien, liimojen, pesuaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa. Neste uusiutuva isoalkaani™ voi pienentää biokemian yritysten ja tuotteiden ympäristöjalanjälkeä ja vastata korkealaatuisten kestävien ratkaisujen kuluttajakysyntään.

Uusia tuoteavauksia

Valmistaudumme biopropaanin tuotannon aloittamiseen vuoden 2017 alkupuolella Rotterdamin jalostamolle rakennetussa maailman ensimmäisessä yksikössä. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi muovien valmistuksessa ja energiantuotannossa.