Tietoa meistä

Puhtaammat ratkaisut - strategiamme ydin

Meillä on kaksi strategista tavoitetta: haluamme kasvaa globaaleilla uusiutuvien tuotteiden markkinoilla ja olla Itämeren alueen johtava toimija. Ainutlaatuiset kilpailuetumme erottavat meidät kilpailijoistamme ja strategiset tavoitetteemme perustuvat näihin vahvuuksiin. 

1. Globaali kasvu uusiutuvissa

Neste on uusiutuvan dieselin globaali markkinajohtaja ja haluaa kehittää merkittävän liiketoiminnan myös liikennekäytön ulkopuolisista uusiutuvista tuotteista vuosikymmenen loppuun mennessä.

Nesteen ainutlaatuiset kilpailuedut ovat joustava raaka-ainevalikoima, globaali toimitusketju ja asiakkaille tarjottavat drop-in-ratkaisut. Yhtiö jatkaa lisämarginaalin kasvattamista joustavan raaka-ainekäytön, tuottavuuden kasvun ja tuotteen arvon maksimoinnin avulla. Yhtiön saavuttama kyky käyttää 100-prosenttisesti jäte- ja tähderaaka-aineita on osa yhtiön raaka-ainejoustavuutta.

Neste on tunnistanut merkittäviä mahdollisuuksia monilla uusilla sovellusalueilla, kuten kemikaaleissa ja muoveissa, joissa se pystyy tarjoamaan asiakkailleen selviä etuja. Neste on jo julkistanut ensimmäiset kumppanuudet biopohjaisissa muoveissa ja kemikaaleissa. Yhtiö aikoo jatkaa yhteistyötä johtavien globaalien tuotemerkkien omistajien kanssa luodakseen ainutlaatuisia biomuoveja ja ekosysteemin niiden ympärille. Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien liiketoiminnan myynnistä 20 prosenttia tulee liikennepolttoaineiden ulkopuolelta vuoteen 2020 mennessä.

Nesteen tavoitteena on lisätä uusiutuvien tuotantokapasiteetti 4 miljoonaan tonniin vuoteen 2022 mennessä.

2. Itämeren alueen johtava toimija

Nesteen tavoitteena on olla johtava vähähiilisten ratkaisujen tarjoaja Itämeren alueella. Yhtiön ainutlaatuisessa tarjonnassa yhdistyvät sekä fossiiliset että uusiutuvat tuotteet. Yhtiö pyrkii saavuttamaan parhaan asiakastyytyväisyyden ja keskittyy kasvumahdollisuuksiin.

Neste jatkaa toimiaan lisäjalostusmarginaalin parantamiseksi, mikä vähentää yhtiön herkkyyttä markkinoiden muutoksille. Lisämarginaalitavoite on asetettu yli 5 dollariin barrelilta, ja se saavutetaan käytettävyyteen ja kustannuksiin liittyvillä tehostamistoimilla, tuotantolaitosten jatkuvalla kehittämisellä ja markkina-aseman vahvistamisella.

Neste pyrkii saamaan kaiken hyödyn irti integroidusta arvoketjustaan ja hyödyntämään omaa asemaverkostoaan myyntikanavana.

Tietoa Nesteestä sijoituksena