Tietoa meistä

Aika toimia nopeammin ja rohkeammin

Henkilöstöämme motivoi tarkoituksemme luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. 

Strategiamme on suunniteltu viemään Nestettä eteenpäin nopeammin ja rohkeammin, jotta yhtiö voisi saavuttaa sekä vastuullisuustavoitteensa että kannattavan kasvun tavoitteensa.

Rima asetettu korkealle: Globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa

 • Vähentää asiakkaidensa kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2-tonnilla vuoteen 2030 mennessä
 • Pienentää oman tuotantonsa hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat
 • Laajentaa yhtiön lopputuotemarkkinoita lentoliikenteeseen ja polymeereihin
 • Tulla ratkaisujen tarjoajaksi kemiallisessa kierrätyksessä
 • Laajentaa yhtiön ainutlaatuista globaalia asemaa jäte- ja tähderaaka-aineissa
 • Jatkaa edelläkävijänä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetissa vähintään 40 % markkinaosuudella
 • Tuottaa arvoa verrokkiyrityksiä paremmin

Toteuttaaksemme korkealle asetetut tavoitteemme, meidän täytyy toimia nopeammin ja rohkeammin

Uusiutuvien tuotteiden kasvu tapahtuu kolmessa vaiheessa:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa eli uusiutuvissa ratkaisuissa tieliikenteessä olemme jo pitkällä. Kyseessä on Nesteellä vahva liiketoiminta, jota edistämme ja laajennamme. Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan nelinkertaistuvan tieliikenteessä noin 20 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. 
   
 2. Toinen vaihe, lentoliikenteen uusiutuvat ratkaisut, on valmiina lähtöön. Tavoitteenamme on kehittää uusiutuvien lentopolttoaineiden markkinoita ja johtaa lentoliikenteen päästöjen vähentämistä. Nesteen tavoitteena on tuottaa ensimmäiset kaupallisen mittakaavan erät jätteisiin ja tähteisiin pohjautuvaa uusiutuvaa lentopolttoaineita vuonna 2019.
   
 3. Kolmas kasvun vaihe tulee uusiutuvista polymeereista ja kemikaaleista, jotka mahdollistavat Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotannon täysimittaisen hyödyntämisen. Ollessamme markkinoilla ensimmäisten joukossa voimme muokata ja johtaa niitä yhdessä kuluttajabrändien kanssa. Neste keskittyy teknologian kehittämisessä jätemuovien kemiallisen kierrätyksen ratkaisuihin.

Neste on perustanut toiminnallista tehokkuutta tukevan ohjelman, joka varmistaa kilpailukyvyn sekä uusiutuvissa että öljyliiketoiminnassa. 

Neste panostaa entisestään innovaatioihin tavoitteenaan luoda yhdessä kumppaniensa kanssa uusia läpimurtoja. Kehitämme skaalautuvia ja vastuullisia raaka-aineita sekä tarvittavaa teknologiaa saavuttaaksemme tavoitteemme olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.

Meidän keinomme taistella
ilmastonmuutosta vastaan? Lue lisää