You are here

Sluiskil ja Neste Demeter B.V.

Neste Sluiskil

Nesteen Alankomaissa sijaitsevassa Sluiskilin laitoksessa varastoidaan ja esikäsitellään uusiutuvia raaka-aineita yhtiön uusiutuvan dieselin jalostamoita varten. Sluiskilin laitos mahdollistaa raaka-ainepohjamme laajentamiseen entisestään. 

Monet uudet raaka-aineet ovat vaikeasti jalostettavia jätteitä ja tähteitä ja edellyttävät hyvää esikäsittelyä ennen kuin niistä voidaan valmistaa uusiutuvaa dieseliä tai lentopolttoainetta. Sluiskilin esikäsittelykapasiteetti ja varastosäiliöt mahdollistavat osaltaan Nesteelle myös tulevaisuuden kasvun.

Neste Demeter B.V.

Nesteellä on 51 % osuus eläinrasvoja ja –proteiineja toimittavan Neste Demeter B.V.:n osakkeista. Neste Demeter B.V. toimittaa uusiutuvia raaka-aineita jalostamoillemme.

Nesteen strategia tähtää maailmanlaajuisen jäte- ja tähderaaka-aineiden hankinnan vahvistamiseen raaka-aineiden ja kilpailukyvyn takaamiseksi. Tässä Hollannissa sijaitsevalla Neste Demeter BV:llä on tärkeä rooli.