You are here

Puhtaampien tuotteiden edelläkävijä

Neste on ollut edelläkävijä puhtaamman liikenteen polttoaineiden kehittäjänä. Tästä ovat esimerkkeinä Neste Pro Diesel™, joka täyttää autonvalmistajien tiukimman WWFC (Worldwide Fuel Charter) kategoria viiden luokituksen sekä NEXBTL™- teknologiaan perustuva Neste MY uusiutuva diesel™.

Viimeisimpänä kehityskohteena on ollut vähärikkisen laivapolttoaineen kehittäminen. NEXBTL-teknologialla valmistettua tuotevalikoimaa on laajennettu myös uusiin kemian teollisuuden tuotesovelluksiin.

Nesteen tuoteasiantuntijat toimivat aktiivisesti myös myynnin, tuotannon ja asiakkaiden tukena tuotteita koskevissa kysymyksissä ja osallistuvat erilaisten teollisuuden järjestöjen kautta polttoaineiden kansainväliseen standardointityöhön CEN:ssä sekä ASTM:ssä.

Osallistumalla öljyalan eurooppalaisiin yhteistyöryhmiin Europiassa sekä Concawessa pyrimme vaikuttamaan polttoaineiden kansainväliseen laatukehitykseen.

Polttoaineiden tuotekehitykseen oleellisena osana kuuluvaa tuotetestausta varten meillä on oma moottorilaboratorio