Toimittajille

Toimitusjohtajan tervehdys

Investointihankkeiden läpivienti ja toimintamme laadukkuus ovat keskeisessä roolissa Nesteen strategian toteuttamisessa. Turvallisuus, laatu, aikatauluissa pysyminen ja kustannustehokkuus ovat yhteisiä nimittäjiä näille molemmille. Nämä tekijät ohjaavat myös Nesteen tapaa hankkia erilaisia hyödykkeitä ja palveluita sekä sitä, miten valitsemme toimittajamme. 

Toimittajat muodostavat olennaisen osan Nesteen arvoketjua. Sen lisäksi, että pyrimme hankinnoissamme saamaan parasta vastinetta rahalle, Neste edellyttää toimittajiltaan tinkimätöntä sitoutumista turvallisuuteen, tarjottavien tuotteiden ja palveluiden korkeaan laatutasoon sekä siihen, että toimitukset tapahtuvat sovittuun aikaan. 

Tehdessämme hankintoja toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä yhtiömme arvojen ja ohjeistusten mukaisesti. Haluamme, että myös toimittajamme toimivat tällä tavalla. Edellytämme toimittajiltamme lisäksi, että he toimivat eettisesti ja vastuullisesti. Nesteen eettiset säännöt toimittajille määrittelevät ne vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien toimittajiemme tulee täyttää. Sen vuoksi jokaisen toimittajamme tulee nimenomaisesti hyväksyä nämä säännöt ja sitoutua noudattamaan niitä omassa toiminnassaan. 

Neste sitoutuu toimimaan rehellisesti toimittajiaan kohtaan ja kohtelee kaikkia toimittajiaan rehdisti ja yhdenvertaisesti, tosiasioihin tukeutuen ja henkilökohtaiset tekijät ja olosuhteet sivuuttaen. Tavoitteenamme on luoda kestäviä ja molemminpuolisesti kannattavia yhteistyösuhteita avaintoimittajiemme kanssa. Kannustamme toimittajiamme innovoimaan kanssamme ja olemme myös avoimia kaikenlaiselle palautteelle toimittajiemme puolelta. 

Matti Lievonen