Liiketoiminnan mahdollistajat

Vapautetaan innovatiivinen ajattelu.
Tunnistamme mahdollisuuksia ja perehdymme niihin keskeisen liiketoiminnan parantamiseksi. Haastamme järjestelmiä, prosesseja ja käytäntöjä jatkuvasti ja etsimme keinoja niiden parantamiseen pitkäaikaisen menestyksemme varmistamiseksi.

 

Viestintä ja markkinointi

Vetoavaa ja tehokasta viestintää

Vahvistamme Nesteen identiteettiä ja tarinaa erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla aloitteilla. Tämä onnistuu vaikuttavalla viestinnällä ja markkinoinnilla yhteistyökumppaniemme kanssa, sekä aktiivisella osallistumisella sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun.

 

Talous

Numero-osaamista

Hallinnoimme rahoitusprosessien yksityiskohtaista kirjanpitoa, suunnittelua ja raportointia. Tämä onnistuu toimimalla Nesteen kirjanpidon ja rekisterien valvojina ja osallistumalla riskienhallintaan ja riskien vähentämiseen.

 

Henkilöstö

Kyse on ihmisistä

Tuemme Nesteen strategisia tavoitteita tarjoamalla neuvontaa ja tietoa osaavien työntekijöiden houkuttelemiseksi, kehittämiseksi ja palkitsemiseksi myös kansainvälisellä tasolla. Varmistamme myös työntekijöidemme hyvinvoinnin.

 

HSSEQ

Turvallisuus ja tehokkuus ovat jokaisen vastuulla

Parannamme turvallisuuden ja toiminnan laatua. Tämä onnistuu johtamalla työpaikalla turvallisesti, ymmärtämällä vaarat ja hallinnoimalla riskejä päivittäisissä toimissa.

 

ICT

Liiketoiminta perustuu bitteihin ja tavuihin

Tarjoamme tietoa, sovelluksia ja infrastruktuuria yrityksemme kilpailuedun varmistamiseksi.

Hyödynnämme työssä asiantuntemustamme ja pitkää kokemustamme korkealaatuisten ratkaisujen kehittämisestä nopeatahtisessa ja monitasoisessa toimintaympäristössä.

 

Lakiasiat  

Kaikki kunnossa

Vastaamme konsernin lakiasioista ja toimintaamme koskevien sääntöjen ja määräysten noudattamiseen liittyvistä asioista. Tämä onnistuu antamalla tukea ja asianmukaista neuvontaa eri liiketoiminta-aloille.

 

Sisäinen tarkastus

Puolueeton ja objektiivinen näkökulma

Tuemme organisaatiota toteuttamalla järjestelmällistä riskeihin ja varmistukseen perustuvaa toimintamallia, jonka avulla arvioidaan ja parannetaan riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta.

 

Hankinta

Valmiina auttamaan

Vastaamme epäsuoriin menoihin liittyvästä hankintojen, ostojen ja toimittajien konsernin laajuisesta strategisesta hallinnoinnista. Hankintatoimet toteutetaan koko yrityksessä nykyaikaisilla hankintamenetelmillä.

 

Yhteiskuntasuhteet

Todelliset vaikuttajat

Hoidamme ja kehitämme suhteita sidosryhmiin, päätöksentekijöihin ja poliittisiin vaikuttajiin kaikilla tasoilla ja annamme heille tietoa Nesteen uusiutuvista tuotteista ja organisaation toimintaperiaatteista.

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta ja laadunvalvonta

Kestävää ja laadukasta tuotekehitystä

Pyrimme parantamaan nykyistä tuotevalikoimaa ja kehittämään uusia innovaatioita. Tutkimus- ja kehitystoiminnassamme keskitytään pääosin lisäämään kestävien uusiutuvien raaka-aineiden ja vähähiilisten raaka-aineiden käyttöä ja laajentamaan tuotevalikoimaa polttoaineisiin, kemikaaleihin ja muovimateriaaleihin.

 

Kiinteistöt

Tilaa kasvaa

Tarjoamme kiinteistökehitystä ja -kunnossapitoa. Tämä onnistuu turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja liiketoimintaa tukevasti.

 

Strategian ja liiketoiminnan kehittäminen

Keskitytään kokonaiskuvaan

Tuemme Nesteen strategista suuntaa markkinatietoudella, strategian kehittämisellä ja toteuttamisella sekä yritysostoilla ja -fuusioilla. Tämä onnistuu tunnistamalla, arvioimalla ja kehittämällä liiketoimintaa ja liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Vastuullisuus

Toimintamme perusta

Varmistamme, että liiketoimintamme on vastuullista kaikilla tasoilla. Tämä onnistuu varmistamalla, että yhtiö pyrkii jatkuvasti löytämään uusia, innovatiivisia ja taloudellisesti edullisempia tapoja kestävän liiketoiminnan säilyttämiseksi.

 

Uratarinat

Tavoitteemme ja kulttuurimme tekevät Nesteestä paikan, jossa intohimoiset ammattilaiset pääsevät kasvamaan ja kehittymään. Tutustu eräisiin työntekijöihimme ja lue heidän tähänastisesta matkastaan Nesteellä:

Anna Borovikova

Anna Borovikova: Missiona kasvu

Sebastian Grönstrand

Sebastian Grönstrand: Maailmanmatkaaja