Suunnittelu ja hankkeet

Tehdään valmista.
Muutamme suunnitelmat todeksi ja toteutamme laadukkaita hankkeita ajoissa ja budjetissa.

 

Suunnittelu ja tekniikka

Kaikki kuuluu suunnitelmaan

Suunnittelemme ja toteutamme prosesseja, jotka ovat paitsi turvallisia, myös taloudellisesti ja teknologisesti kilpailukykyisiä. Saavutamme sovitut laatua, laajuutta, aikaa sekä turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevat vaatimukset. Tämä onnistuu teknisellä suunnittelulla ja varmistamalla monimutkaisten prosessien onnistunut täytäntöönpano määritettyjen standardien ja työskentelymenetelmien mukaisesti.

 

Hankehallinto

Matkalla menestykseen

Meillä on kokonaisvastuu samanaikaisten hankkeiden toteuttamisesta ja aikaa, kustannuksia ja laatua koskevien tavoitteiden saavuttamisesta. Tämä onnistuu vahvan asiantuntijuuden ja johtamiskykyjen ansiosta, sekä varmistamalla portfolioon kuuluvien hankkeiden turvallinen ja kilpailukykyinen toteuttaminen.

 

Konsultointi

Muutoksen kipinä

Varmistamme maailmanluokan teknologiahankkeiden korkealaatuisen toteuttamisen sovitussa aikataulussa, laajuudessa ja budjetissa. Tämä onnistuu antamalla asioista luotettavaa neuvontaa.

 

Rakennustöiden johtaminen

Suunnittelusta valmiiksi

Varmistamme, että toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoiset rakennusurakat valmistuvat vaatimusten mukaisesti. Tämä onnistuu kehittämällä rakennustöiden johtamista koskevia ohjeita ja menettelytapoja sekä varmistamalla oikea-aikaiset materiaalitoimitukset, ammattimaiset terveys-, turvallisuus- ja ympäristökäytännöt ja ammattimaisen rakennusvalvonnan.  

 

Teknologia- ja tuotekehitys

Huippuosaamista

Tarjoamme teknistä asiantuntemusta, tukea ja palvelunhallintaa, jotta työskentelyprosesseissa käytettäviä sovelluksia voidaan ylläpitää ja parantaa. Tarjoamme myös hanketiedon hallintapalveluja investointihankkeisiin.

 

Uratarinat

Tavoitteemme ja kulttuurimme tekevät Nesteestä paikan, jossa intohimoiset ammattilaiset pääsevät kasvamaan ja kehittymään. Tutustu eräisiin työntekijöihimme ja lue heidän tähänastisesta matkastaan Nesteellä:

Petra Gerritsma

Petra Gerritsma: Työssä uranuurtajana