Ura

Neste #SummerWithNeste: LinkedIn-kilpailu (7.11.2018-1.2.2019)

1. Järjestäjä

Neste Oyj (jäljempänä ”Järjestäjä”), PL 95, 00095 Neste.

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun ja palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet, Suomessa asuvat oikeat henkilöt. Kilpailuun eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun ja järjestämiseen osallistuneiden yritysten henkilökunta tai heidän perheenjäsenensä.

3. Kilpailuaika

Kilpailuun voi osallistua ainoastaan 7.11.2018-1.2.2019.

4. Voittajan tehtävät

Kilpailuun osallistuakseen on kommentoitava Nesteen opiskelijamessujen virallisia LinkedIn-postauksia. Kommentissa tulee kertoa, mikä tehtävä olisi osallistujaa eniten kiinnostavin kesätyö Nesteellä, sekä mitä osallistuja odottaa eniten kesätyöltä.  

5. Kuinka osallistua kilpailuun

Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla Neste #SummerWithNeste-LinkedIn-postauksen kommenttikenttään. LinkedIn-kommentin tulee olla hyvän tavan mukainen – asiattomat kommentit eivät osallistu arvontaan.

6. Kilpailusta poissulkeminen ja järjestäjän vastuu

Järjestäjä pidättää oikeuden poissulkea osallistujia kilpailusta tai arvonnasta. Poissulkemiseen johtavia syitä on esimerkiksi näiden virallisten sääntöjen vastainen toiminta, tai se, että kilpailija ei täytä osallistumiskelpoisuutta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä virallisia sääntöjä.

7. Palkinto ja sen arvonta

Kilpailun palkintona on kaksi kahden hengen kahden päivän lippupakettia kesän 2019 festivaaleille. Yksittäisen lipun arvo on n. 155 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen. Lippu on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain kilpailun voittaja avecinsa kanssa. Palkintojen  arvonta suoritetaan kaikkien osallistujien kesken kilpailuajan päätyttyä.

8. Palkinnon luovutus

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti LinkedIn välityksellä 10.2.2019 mennessä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden vuorokauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta, arvotaan palkinto uudestaan.

9. Arpajaisvero

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetellusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

9. Henkilötietojen käyttö

Osallistujan antamat henkilötiedot säilytetään vain kilpailun järjestämistä varten ja tuhotaan kilpailun jälkeen. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellei osallistujan kanssa sovita toisin.

Neste Oyj,
Espoossa 31.10.2018