Ura

Arvomme ja tapamme työskennellä

Liiketoiminnallamme on kaksi strategista tavoitetta; haluamme olla Itämeren alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja ja haluamme kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla. Yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ratkaisee jokaisen työpanos. 

Uskomme, että tavallamme toimia on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Osana strategian toteuttamista kaikki nesteläiset ovat tehneet lupauksen siitä, mitä he aikovat muuttaa omassa toiminnassaan ja työtavoissaan.  Lupaukset ovat käytännön tasolla ja kuvaavat sitä, miten pienin askelin toimintatapoja voidaan muuttaa. Yhtiöt eivät muutu, ihmiset tekevät muutoksen.

Way Forward - toimintatapa

  • Keskitymme asiakkaisiin
  • Parannamme yhteistyötä
  • Otamme ja annamme vastuuta
  • Arvostamme hyviä tuloksia ja puutumme epäkohtiin
  • Toimimme turvallisesti ja ammattimaisesti aina ja kaikkialla

Arvot ovat kaiken perusta

Nesteen arvot kuvaavat tapaamme olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.