Arvomme ja tapamme työskennellä

Arvomme ja tapamme työskennellä

Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ratkaisee jokaisen työpanos ja uskomme, että tavallamme toimia on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Osana strategian toteuttamista kaikki nesteläiset ovat tehneet lupauksen siitä, mitä he aikovat muuttaa omassa toiminnassaan ja työtavoissaan.  Lupaukset ovat käytännön tasolla ja kuvaavat sitä, miten pienin askelin toimintatapoja voidaan muuttaa. Yhtiöt eivät muutu, ihmiset tekevät muutoksen.

Way Forward - toimintatapa

  • Keskitymme asiakkaisiin
  • Parannamme yhteistyötä
  • Otamme ja annamme vastuuta
  • Arvostamme hyviä tuloksia ja puutumme epäkohtiin
  • Toimimme turvallisesti ja ammattimaisesti aina ja kaikkialla

Arvot ovat kaiken perusta

Nesteen arvot kuvaavat tapaamme olla vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.