Ura

Osaaminen ja kehittäminen

Uskomme itsenäiseen työskentelyyn ja arvostamme aktiivista otetta omaan kehittymiseen. Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kehittyä arjessa työn sekä kouluttautumisen kautta. Jokainen päivä tarjoaa mahdollisuuksia uuden oppimiseen merkityksellisten työtehtävien kautta.

Henkilöstömme kehittämisen taustalla on liiketoiminnan kannalta määritelty strateginen osaaminen.  Tarjoamme sisäisiä kehittämisohjelmia asiantuntijoille, esimiehille ja projektipäälliköille. Valmennamme myös työssä tarvittaviin erikoisosaamisalueisiin, esimerkiksi tuotannon tehtävissä. Turvallisuus on kaiken toimintamme perusta, joten valmennamme henkilöstöämme myös turvallisuusasioissa.

Yhtiössämme on paljon erilaisia tehtäviä, mikä luo hyvät edellytykset työnkierrolle. Lue, kuinka kehitämme osaamistamme.