Vastuullisuus

Mikä fiilis töissä tänään?

Työhyvinvointi on meille Nesteellä tärkeä asia. Teemme sen eteen töitä joka päivä. Tahdomme onnistua yhdessä. Yhteisöön kuuluminen ja kehittyminen on meille tärkeää. Haluamme, että työllämme on merkitystä.

Hyvinvointi vaikuttaa jokaiseen yksilönä sekä työ- että  yksityiselämässä, ja siksi se on tärkeää sekä meidän itsemme että yrityksemme menestyksen kannalta. 

Meillä kaikilla on oma roolimme työhyvinvoinnissa. Yksilöt, esimiehet ja työyhteisö toimivat kukin osaltaan sen varmistamiseksi, että työ tuntuu hyvältä ja tekee hyvää. 

Avaimet mielekkääseen työntekoon ja työhyvinvointiin löytyvät yksilön osaamisen kehittämisestä, motivoivasta ja kehittymiseen kannustavasta ilmapiiristä, turvallisesta työympäristöstä sekä hyvästä terveydestä. 

Pyrimme tekemään kaikkien työarjesta entistä paremman kiinnittämällä erityistä huomiota johtamiseen ja esimiestyöhön sekä kehittämällä kannustavaa kulttuuria ja työyhteisötaitoja koko organisaatiossamme. 

Myös työn ja vapaa-ajan tasapainolla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Työnkuvasta riippuen liukuvat työajat ja etätyö lisäävät työnteon joustavuutta. Tarjoamme henkilöstölle myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kerhoja ja kuntosaleja.

Työhyvinvointi on meille Nesteellä tärkeä asia. Teemme sen eteen töitä joka päivä.