Vastuullisuus

Mikä fiilis töissä tänään?

Työhyvinvointi on merkittävä tekijä yrityksen menestymisessä. Siksi se on turvallisuuden ohella kivijalka kaikelle kehittämiselle. Työhyvinvointi on myös tärkeä osa Way Forward -toimintatapaa.

Nesteellä voidaan hyvin työtä tekemällä. Avaimet mielekkääseen työntekoon ja työhyvinvointiin löytyvät yksilön osaamisen kehittämisestä, motivoivasta ja kehittymiseen kannustavasta ilmapiiristä, turvallisesta työympäristöstä sekä hyvästä terveydestä. Pyrimme tekemään kaikkien työarjesta entistä paremman kiinnittämällä erityistä huomiota johtamiseen ja esimiestyöhön sekä kehittämällä kannustavaa kulttuuria ja työyhteisötaitoja koko organisaatiossamme.

Myös työn ja vapaa-ajan tasapainolla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin. Työnkuvasta riippuen liukuvat työajat ja etätyö lisäävät työnteon joustavuutta. Tarjoamme henkilöstölle myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kerhoja ja kuntosaleja.

Keinoja joilla varmistetaan, että työ tuntuu hyvältä…

 • Kehittymiseen kannustava ilmapiiri ja osaamisen jakaminen
 • Ymmärrys oman työn merkityksestä
 • Oppimiseen kannustava ilmapiiri
 • Mahdollisuus osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen
 • Osaamisen jakaminen ja yhteistyö
 • Integroitu työterveyshuolto: terveystarkastukset, ennaltaehkäisevä terveysneuvonta ja sairaanhoito
 • Sairaus- ja vakuutuskassatoiminta
 • Varhaisen välittämisen malli
 • Uudelleensijoitustoiminta
 • Varhaiskuntoutus ja Nesteen kuntoutuskurssit
 • Päihdeohjeistus ja hoitoonohjausmalli
 • Terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen

…ja tekee hyvää

 • Säännölliset tulos- ja kehityskeskustelut sekä hyvä arjen johtaminen
 • Säännöllinen palautteen saaminen ja pyytäminen
 • Toimiva työnjako sekä selkeät roolit ja vastuut
 • Yhdessä sovitut pelisäännöt
 • Toimivat työtilat ja tehokkaat prosessit
 • Esimiestyön kehittäminen
 • Henkilöstökysely ja tulosten käsittely osallistavasti
 • Henkilöstökerhojen toiminta
 • Työnantajan tukema vapaa-ajantoiminta
 • Työympäristön turvallisuuteen ja viihtyvyyteen kohdistuvat toimet

Työkyky – ylläpitämistä, tukemista ja seurantaa

Nesteellä on käytössä varhaisen välittämisen malli, jonka avulla haluamme varmistaa, että ihmisten työhyvinvointi ja -kyky pysyvät hyvinä. Mikäli ongelmia ilmenee, kynnys keskusteluun varhaisessa vaiheessa on pyritty saamaan mahdollisimman matalaksi. Mallia toteutetaan tällä hetkellä Suomessa.

Nesteen tavoitteena on jatkuva sairauspoissaolojen määrän vähentäminen työoloja kehittämällä ja tarjoamalla erilaisia ratkaisuja työn tekemiseksi. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan korvaavaa työtä toipumisen ajaksi ja tarvittaessa pyrimme tekemään muutoksia työnkuvaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

Työterveyshuolto keskittyy Nesteellä erityisesti työperäisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja seurantaan. Suomessa työterveyspalveluja täydentää vapaaehtoinen jäsenyys Vakuutuskassa Enerkemissä tai Kilpilahden sairauskassassa.