You are here

Way Forward - liiketoiminnan ja työyhteisön parhaaksi

Way Forward -toimintatapa sai alkunsa vuonna 2013. Kysyimme henkilöstöltämme missä asioissa olemme hyviä, miten meidän pitäisi kehittää toimintatapojamme ja mistä toimintatavoista luopua, jotta pystymme vastaamaan markkinoilla tapahtuviin muutoksiin, saavuttamaan tavoitteemme ja säilyttämään edelläkävijän asemamme.

Vastausten perusteella valikoitui viisi tärkeintä asiaa, joita meidän on toiminnassamme kehitettävä:

  • Keskitymme asiakkaisiin 
  • Parannamme yhteistyötä
  • Otamme ja annamme vastuuta 
  • Arvostamme hyviä tuloksia ja puutumme epäkohtiin 
  • Toimimme kustannustehokkaasti
  • Toimimme turvallisesti ja ammattimaisesti aina ja kaikkialla

Toimintakulttuurin muutos

Yritys muuttuu, kun siellä työskentelevät ihmiset muuttuvat. Siksi jokainen nesteläinen on tehnyt julkisen lupauksen, miten aikoo kehittää toimintatapojaan omassa työssään. Toimintakulttuurin muutosta seurataan henkilökohtaisissa tulos- ja kehityskeskusteluissa ja yhtiötasolla tehtävällä seurantatutkimuksella.

Way Forward -toimintatapa on kiinteä osa strategian toteuttamista. Strategia kertoo liiketoimintamme painopisteet. Way Forward on tapamme toteuttaa ja viedä asiat arkeen liiketoimintalähtöisesti ja arvojemme mukaisesti. Way Forward -lupausten kautta vahvistuu myös oman työn merkitys ja vaikutus yhtiön, yksikön ja oman tiimin tavoitteisiin.

Way Forward -toimintatavan avulla tavoitteenamme on entistä kannattavampi, asiakaslähtöisempi ja turvallisempi Neste, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.