You are here

Henkilöstökyselyillä arvokasta tietoa johtamisen tueksi

Olemme jo pitkään seuranneet toimintakulttuuriamme ja henkilöstömme sitoutumista sekä niiden kehittymistä säännöllisten kyselyiden avulla.

Elämme jatkuvassa muutoksessa ja kyselyiden tulee pysyä liiketoiminnan vauhdissa mukana. Haluamme käydä jatkuvaa keskustelua henkilöstömme kanssa, edesauttaa ja mitata muutosta sekä tarjota reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Meille on tärkeätä myös varmistaa, että henkilöstömme viihtyy ja voi hyvin.

Vuoden 2019 alussa toteutetussa henkilöstökyselyssä sitoutumistamme kuvaava tulos oli 71, mikä on hyvin linjassa globaalin vertailuryhmän tuloksen kanssa. Valtaosa henkilöstöstämme suhtautuu positiivisesti Nesteellä työskentelyyn ja suosittelisi meitä työpaikkana.

Erityisiksi vahvuuksiksemme koemme oman työn merkityksellisyyden sekä yhtiön ja ihmistemme vastuullisen toiminnan.

Laajemman henkilöstökyselyn lisäksi mittaamme muutosta nopeatahtisten pulssikyselyiden ja muiden tietyille kohderyhmille suunnattujen kyselyiden avulla. Uudenlaiset tavat seurata ja mitata organisaatiomme pulssia tukevat joustavaa ja ketterää toimintatapaa sekä vahvistavat vuorovaikutukseen perustuvaa johtamista.