Vastuullisuus

Henkilöstökyselyillä arvokasta tietoa johtamisen tueksi

Olemme jo pitkään seuranneet toimintakulttuuriamme ja henkilöstömme sitoutumista sekä niiden kehittymistä säännöllisten kyselyiden avulla. Elämme jatkuvassa muutoksessa ja kyselyiden tulee pysyä liiketoiminnan vauhdissa mukana. Haluamme käydä jatkuvaa keskustelua henkilöstömme kanssa, edesauttaa ja mitata muutosta sekä tarjota reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi. Meille on tärkeätä myös varmistaa, että henkilöstömme viihtyy ja voi hyvin.

Laajemman henkilöstökyselyn lisäksi mittaamme muutosta nopeatahtisten pulssikyselyiden ja muiden tietyille kohderyhmille suunnattujen kyselyiden avulla. Uudenlaiset tavat seurata ja mitata organisaatiomme pulssia tukevat joustavaa ja ketterää toimintatapaa sekä vahvistavat vuorovaikutukseen perustuvaa johtamista.