You are here

Vaikutuksemme ilmastoon

Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon vastaamiseksi tarvitaan monia rinnakkaisia ratkaisuja. 

Tuemme sekä maailmanlaajuisia että paikallisia toimenpiteitä ilmastopäästöjen vähentämiseksi tarjoamalla uusiutuvia, vähäpäästöisiä ja kiertotalousratkaisujamme tie-, lento- ja meriliikenteen sekä kemian- ja muoviteollisuuden käyttöön. Pyrimme myös hallitsemaan ja pienentämään myös tuotannostamme aiheutuvia päästöjä. 

Meillä on kaksi kunnianhimoista ilmastotavoitetta:

  1. Vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujensa avulla vuosittain vähintään 20 miljoonaa tonnia CO2e vuoteen 2030 mennessä. 
  2. Pienentää oman tuotantomme hiilijalanjälkeä nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat.

Uusiutuvien tuotteiden päästövähenemä kompensoi tuotannon päästöt

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Neste on keskittynyt uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi. Meillä on jo maailmanlaajuisesti merkittävä rooli tieliikenteeseen liittyvien ilmastopäästöjen vähentämisessä. 

Vuonna 2019 korkealuokkaiset uusiutuvat polttoaineemme auttoivat asiakkaitamme vähentämään globaaleja ilmastopäästöjä yhteensä 9,6 miljoonalla tonnilla. Tämä vastaa 3,5 miljoonan henkilöauton vuosittaisia päästöjä tai 1,5 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen hiilijalanjälkeä (Lähde: Maailmanpankki). 

Vuodelle 2030 asetettu asiakkaiden päästöjen vähentämisen tavoitteemme puolestaan vastaa yli 3 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä.

Neste MY uusiutuva diesel auttaa vähentämään päästöjä liikenteessä ja Neste MY uusiutuva lentopolttoaine lentoliikenteessä. Ratkaisumme uusiutuvien ja kiertotalousmuovien valmistamiseksi puolestaan auttavat muoviteollisuutta sekä muovia käyttäviä aloja pienentämään raakaöljyriippuvuuttaan ja ilmastovaikutuksiaan. Näillä kaikilla on tulevina vuosina merkittävä suora vaikutus fossiilisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti.

Ilmoitimme joulukuussa 2018 investoivamme 1,4 miljardia euroa uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin lisäämiseen Singaporessa. Tämä kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuotuisen kokonaistuotantokapasiteetin lähes 4,5 miljoonaan tonniin vuonna 2022 nykyisestä 2,9 miljoonasta tonnista. Samalla kaksinkertaistamme kasvihuonekaasupäästöjä vähentävän vaikutuksemme vuoden 2018 tasolta.

Suunnittelemme tuotantokapasiteetin kasvattamista pitkällä aikavälillä vielä lisää, minkä lisäksi aiommin tarjota kemiallisesti kierrätettyä muovijätettä polttoaineiden, kemikaalien ja uusien muovien raaka-aineeksi seuraavan vuosikymmenen aikana. Näillä toimilla uskomme saavuttavamme kunnianhimoisen päästövähennystavoitteemme.

Tuotteiden hiilijalanjälki – tarkka seuranta alusta loppuun

Laskemme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-ainetuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka. Muun muassa Neste MY uusiutuva diesel™ -tuotteen käytöllä saavutetaan 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt perinteiseen raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna. Fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä sen käytöstä ei synny ollenkaan.

Lue lisää tuotteidemme hiilijalanjäljestä.

Kunnianhimoiset tavoitteet oman jalostustoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseen

Jalostamiemme uusiutuvien tuotteiden tarjoamat ilmastohyödyt ovat vuosittain yli kaksinkertaiset verrattuna Nesteen fossiilisten ja uusiutuvien tuotteiden jalostamojen sekä yhtiön logistiikan vuotuisiin yhteenlaskettuihin päästöihin.

Vaikka haluammekin saada tuotteillamme aikaan entistäkin merkittävämmät positiiviset ilmastovaikutukset, emme kasvata tuotantokapasiteettiamme huolehtimatta jalostustoimintamme suorista ilmastovaikutuksista. Hyödynnämme parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa päästöjen hillitsemiseksi, kun otamme uutta kapasiteettia käyttöön

Arvioimme parhaillaan nykyisiä tuotantolaitoksiamme tunnistaaksemme tehokkaimmat keinot pienentää hiilijalanjälkeämme nopeammin kuin EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet velvoittavat. Keskitymme edelleen energiatehokkuuteen, ja Porvoossa vuonna 2019 käyttöönotettava uusi lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Työskentelemme vielä yksityiskohtaisemman suunnitelman parissa, mutta strateginen suunta on selvä.

 

Lue miksi Porvoo alkoi käyttämään
Neste MY uusiutuvaa dieseliä