Vastuullisuus

Jalostamojen lähiympäristön seuranta tarjoaa pitkän aikavälin perspektiiviä

Neste seuraa ilmanlaatua ja teettää ulkoisen tahon toteuttamia metsäekosysteemin bioindikaattoritutkimuksia noin viiden vuoden välein Porvoon ja Uudenmaan seudulla. Meillä on pitkät ja kattavat aikasarjat jalostamojemme ympäristön tilasta. 

Bioindikaattoritutkimuksilla seuraamme ensisijaisesti rikkidioksidin ja typen oksidien vaikutuksia metsäympäristöön. Viimeisimmän, vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan sekä Uudenmaalla että Porvoossa on tapahtunut lievää taantumista jäkälien kunnossa, mutta Nesteen lähiympäristössä tilanne oli pysynyt ennallaan. Pitkällä aikavälillä ympäristön tila on huomattavasti parantunut päästöjen vähentymisen ansiosta. Ympäristön tilan kohentumisen voidaan arvioida tuottavan parempia ekosysteemipalveluja.

Hyvä esimerkki pitkäaikaisesta ympäristön tilan seurannasta on Nesteen vuonna 1965 tilaama, Porvoon jalostamon edustan merialueiden pohjasedimentin tilaa koskeva tutkimusraportti ajalta ennen jalostamon rakentamista. 

Raportin mukaan merialueet eivät olleet aivan puhtaita silloinkaan alueen muiden päästölähteiden takia. Merialueiden tilaa koskeva 50 vuoden tutkimusaikasarjamme kertoo, että kun jalostamo käynnistyi ja öljypäästöjä alkoi tapahtua, merialueen ja merenpohjan tila heikkeni. Tilanne on vähitellen parantunut, kun öljypäästöjä on vähennetty 1970-luvulta alkaen. Tämänhetkinen tilanne vastaa yleistä Suomenlahden rannikon tilaa.