Vastuullisuus

Metsien suojelu ja metsäkadon torjuminen

Neste on sitoutunut torjumaan metsäkatoa. Metsäkato on haaste erityisesti Kaakkois-Aasiassa, josta hankimme palmuöljyä. Se on yksi uusiutuvien tuotteiden valmistuksessa käyttämistämme raaka-aineista.

Vastustamme johdonmukaisesti kaikkia metsäkatoa aiheuttavia toimia. Olemme sitoutuneet ehkäisemään metsäkatoa omissa toimitusketjuissamme ja vaadimme samaa kaikilta raaka-ainetoimittajiltamme.

Kaikki Nesteen palmuöljyn toimittajat sitoutuivat jo vuonna 2015 noudattamaan metsäkadon torjuntaan tähtääviä politiikkoja omassa toiminnassaan sekä edellyttämään samaa myös käyttämiltään alihankkijoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että myös ne tuottajat, jotka eivät tuota raaka-aineita suoraan meille mutta ovat sidoksissa toimittajiimme, ovat sitoutuneet torjumaan metsäkatoa.

Jos Nesteen toimittajan havaitaan ostaneen alkuperältään laitonta palmuöljyä, se on selvä Nesteen käytäntöjen ja toimittajan kanssa solmitun sopimuksen rikkomus. Neste on reilu, mutta tinkimätön ostaja. Olemme sitoutuneet ostamaan vain vastuullisesti tuotettua palmuöljyä. Olemme tunnettuja siitä, että ryhdymme asianmukaisiin toimiin, jos väärinkäytöksiä ilmenee.

Läpinäkyvyys mahdollistaa yhteistyön

Neste näkee paljon vaivaa hallitakseen omalta osaltaan metsäkadon riskiä. Ponnisteluissa auttaa se, että yhtiön käyttämä palmuöljy on ollut täysin jäljitettävissä viljelmille asti vuodesta 2007 alkaen ja kokonaan sertifioitua vuodesta 2013 alkaen.

Tärkein yhteistyökumppanimme metsäkadon riskin hallitsemisessa on CORE (Consortium of Resource Experts) -yhteenliittymä. Vastuullisen toiminnan asiantuntijoiden Daemeterin ja Proforestin yhteenliittymä tukee meitä jatkuvissa toimissamme raaka-aineiden jäljitettävyyden kehittämiseksi ja toimitusketjujen läpinäkyvyyden parantamiseksi entisestään.

Neste kertoo verkkosivuillaan avoimesti kaikki palmuöljy-yhtiöt, puristamot ja viljelmät, joilta se hankkii palmuöljyä. Tiedot ovat olleet verkossa vuodesta 2016 alkaen, jolloin Neste julkisti ensimmäisenä yhtiönä maailmassa koko palmuöljyn toimitusketjunsa. Viimeisimmin julkaistut tiedot Nesteen palmuöljyn toimitusketjusta löytyvät osoitteesta http://nestetraceabilitydashboard.com/nestes-palm-oil-dashboard. Julkistamalla koko toimitusketjumme haluamme osoittaa sitoutumisemme läpinäkyvyyteen, minkä lisäksi se mahdollistaa toimitusketjumme seuraamisen yhdessä sidosryhmien kanssa.

Laaja-alaista työtä metsäkadon riskin pienentämiseksi

Neste tekee yhteistyötä CORE-yhteenliittymän ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa hallitakseen metsäkadon riskiä oman toimitusketjunsa lisäksi myös laajemmin koko palmuöljyteollisuudessa. Olemme arvioineet CORE-yhteenliittymän avulla Nesteen palmuöljyn toimitusketjuun liittyviä ympäristöriskejä ja laatineet toimintasuunnitelman riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Toimintasuunnitelman toteutus aloitettiin vuoden 2017 alussa.

Kehitämme parhaillaan Nesteen vastuullisen hankinnan politiikkaa, joka korvaa yhtiön nykyiset käytännöt ja jossa tavoitteena on aiempaa paremmin mitata ja valvoa metsäkadon torjuntakäytäntöjen soveltamista Nesteen toimitusketjussa. Lisäksi työskentelemme yhteistyötä palmuöljyn pienviljelijöiden kanssa tukeaksemme heidän vastuullisuusymmärryksen- ja osaamisensa kehittymistä, mikä mahdollistaa heidän tuotantonsa sertifioinnin. Myös tällaiset ponnistelut auttavat suojelemaan metsiä.

Nesteen toimenpiteet metsäkadon riskienhallinnassa arvioitiin parhaiden suoriutujien Leadership-luokkaan CDP:n Forests-ohjelmassa vuonna 2017. Toivotamme tervetulleeksi eri toimialojen rajat ylittävän ja kaikki sidosryhmämme kattavan yhteistyön metsiä suojaavien toimitusketjujen varmistamiseksi.