Vastuullisuus

Tehokas energian käyttö

Pyrimme käyttämään energiaa – kuten muitakin käyttöhyödykkeitä – mahdollisimman tehokkaasti. Energian tehokas käyttö on keskeisessä roolissa erityisesti tuotannossa ja logistiikassa.

Otamme energiatehokkuuden aina huomioon laitteiden kunnostamisen ja uusimisen sekä uusien investointien yhteydessä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa energiatehokuutta muuttamalla toimintatapojamme.

Uudistimme sitoumuksemme energiatehokkuuteen

Vuonna 2016 ylitimme vuosille 2009–2016 asettamamme energiansäästötavoitteen 660 GWh saavuttamalla 855 GWh:n energiansäästöt jalostamoillamme Porvoossa ja Naantalissa sekä Suomessa sijaitsevissa terminaaleissamme verrattuna vuoden 2008 energiankäyttötasoon. 

Tavoite oli osa Suomen energiaintensiivisten teollisuusalojen energiatehokkuusohjelmaa, jolla pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. 

Osallistumme edelleen energiatehokkuusohjelmiin ja asetimme uudeksi energiansäästötavoitteeksemme tehostaa toimintaamme 500 GWh:lla vuosina 2017–2025 verrattuna vuoden 2014 tasoon.

Uusi energiatehokkuuden säästötavoite on kunnianhimoinen, ja se edellyttää uusia investointeja. Vuonna 2017 öljytuotteidemme tuotannon energiaintensiteetti parani 2 % vuodesta 2016.

Energiansäästöä tavoitellaan myös asemaverkostossa

Suomen sekä Baltian ja Venäjän asemaverkostoillamme on omat energiansäästötavoitteensa.

Suomen asemia koskevan ohjelman tavoitteena on vähentää mittarikenttien sähköenergian kulutusta 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Säästöä tavoitellaan muun muassa hyödyntämällä uutta valaistusteknologiaa.

Baltian maiden ja Venäjän liikenneasemien energiatehokkuusohjelman tavoitteena puolestaan on vähentää sähkön kulutusta 20 % (6 800 MWh) vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

Myös säiliöautojen jakeluasemat ja kuljetuksiamme hoitavien ajoneuvojen lastimäärät on suunniteltu polttoaineen kulutuksen kannalta mahdollisimman tehokkaiksi.