Vastuullisuus

Tehokas energian käyttö

Pyrimme käyttämään energiaa – kuten muitakin käyttöhyödykkeitä – mahdollisimman tehokkaasti. Energian tehokas käyttö on keskeisessä roolissa erityisesti tuotannossa ja logistiikassa.

Otamme energiatehokkuuden aina huomioon laitteiden kunnostamisen ja uusimisen sekä uusien investointien yhteydessä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa energiatehokuutta muuttamalla toimintatapojamme.

Sitoumuksemme energiatehokkuuteen

Olemme sitoutuneet Suomen energiaintensiivisen teollisuuden tehokkuusohjelmaan. Sopimuskaudella 2017–2025 pyrimme säästämään 500 GWh vuoden 2014 tasosta.

Esimerkki konkreettisista toimenpiteistä on vuonna 2019 julkistettu pitkäaikainen tuulivoimasopimus Fortumin kanssa . Sopimuksen kokonaiskapasiteetti on yli 60 MW, ja tuotettu energiamäärä vastaa noin 20% Nesteen Porvoon ja Naantalin toimipaikkojen sähkönkulutuksesta. Sähköntoimitus aloitetaan vuoden 2021 alussa. Tuulivoimaan siirtyminen pienentää Nesteen tuotantopaikkojen ostosähkön epäsuoria hiilidioksidipäästöjä noin 40 kilotonnia vuodessa. 

Vuonna 2019 saavutimme 16 GWh:n energiansäästön.

 

Energiansäästöä tavoitellaan myös asemaverkostossa

Suomen ja Baltian asemaverkostoillamme on omat energiansäästötavoitteensa.

Suomen asemia koskevan ohjelman tavoitteena on vähentää mittarikenttien sähköenergian kulutusta 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Säästöä tavoitellaan muun muassa hyödyntämällä uutta valaistusteknologiaa.

Baltian maiden liikenneasemien energiatehokkuusohjelman tavoitteena puolestaan on vähentää sähkön kulutusta 20 % (6 800 MWh) vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä.

Myös säiliöautojen jakeluasemat ja kuljetuksiamme hoitavien ajoneuvojen lastimäärät on suunniteltu polttoaineen kulutuksen kannalta mahdollisimman tehokkaiksi.