You are here

Veden käyttömme – tehokasta ja valvottua

Neste käyttää jalostustoiminnassaan vettä ja vesihöyryä. Kaikkein eniten vettä kuluu jalostuksen yhteydessä. Jalostuksen lisäksi vettä käytetään jakeluterminaaleissa, laivaliikenteessä ja huoltoasemilla. Seuraamme veden käyttöä säännöllisesti ja pyrimme minimoimaan sitä aina kun se on mahdollista.

Otamme vesikysymykset huomioon myös uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa ja toimittajavalinnoissa. Edellytämme esimerkiksi palmuöljytoimittajiltamme säännöllistä vedenkäytön seurantaa.

Uusiutuvien polttoaineiden tuotanto on erittäin vesitehokasta

Suurin osa käyttämästämme vedestä kuluu fossiilisten polttoaineiden valmistuksessa. Suurin veden käyttökohde on jäähdytys. Uusiutuvien polttoaineiden jalostuksessa vettä kuluu varsin vähän, sillä sitä tarvitaan pääasiassa vain höyryn tuottamiseen. Suuren kokonsa vuoksi vettä käytetään eniten Porvoon jalostamollamme.

Mistä käyttämämme vesi tulee?

Alkuperäiset lähteet käyttämällemme vedelle ovat:

  • Maas-joki Rotterdamissa
  • Mustijoki Porvoossa ja
  • Kokemäenjoki Naantalissa.

Singaporessa käytetään pääosin kierrätettyä jätevettä. Loput käytettävästä vedestä on kerättyä sadevettä, Malesiasta ostettua pintavettä sekä julkiselta vedenpuhdistamolta hankittua merivettä, josta on poistettu suola.

Vesi jäähdyttää prosessia

Jalostamoiden prosessit vaativat jäähdyttämistä, joka hoidetaan vedellä tai ilmalla. Jäähdytysveden osalta kaikilla jalostamoillamme on käytössä suljettu jäähdytysjärjestelmä, jolloin jäähdytysvesi ei  likaannu. Suljetussa kierrossa kiertää prosessivettä, jota jäähdytetään merivedellä tai ilmalla. Jäähdytyksessä käytettävä vesi otetaan merestä kaikilla muilla jalostamoilla paitsi Rotterdamissa, missä jäähdytysvesi ostetaan ulkopuoliselta toimijalta. Kierron jälkeen merivesi palautetaan mereen. Jätevedet puhdistetaan ennen vesistöihin palauttamista. Johdamme puhdistettuja jätevesiä mereen Porvoon, Naantalin ja Rotterdamin jalostamoillamme. Puhdistamme meriin johdettavat jätevedet jalostamoiden omilla vedenkäsittelylaitoksilla. Singaporessa jätevesiä ei johdeta mereen vaan ne ohjataan esikäsittelyn jälkeen paikalliselle jäteveden käsittelylaitokselle. Käsittely sisältää sekä fysikaalis-kemiallisen että biologisen puhdistuksen. Osa käsitellystä jätevedestä jatkokäsitellään käyttövedeksi.

Vesistöt tarkkailussa

Seuraamme Suomessa sijaitsevien jalostamoidemme edustan merialueita ja vedenlaatua yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tarkkailemme muun muassa vedenlaatua, pohjaeläimiä sekä kaloja. Rotterdamissa merialueiden seurannasta vastaa viranomainen ja Singaporessa jätevesien käsittelylaitoksesta vastaava toimija.