You are here

Ympäristö- ja päästöluvat säätelevät toimintaamme

Lainsäädäntö säätelee toimintaamme myös ympäristöasioiden osalta. Kaikilla jalostamoillamme tulee olla voimassaolevat ympäristöluvat.

Euroopan unionin alueella sijaitsevien jalostamoidemme (Porvoo, Naantali ja Rotterdam) toimintaa säätelevät ympäristöviranomaisen myöntämät ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaiset ympäristöluvat. Nämä ympäristöluvat sisältävät määräyksiä muun muassa päästörajoista ja päästöjen vähentämisestä, päästöjen vaikutusten tuntemisesta sekä raportoinnista. Nesteen Singaporessa sijaitsevan jalostamon toimintaa säätelee paikallinen ympäristölainsäädäntö, jolla on samat tavoitteet kuin EU:n ympäristösäätelyllä.

Paras käyttökelpoinen teknologia (BAT) asettaa uusia vaatimuksia

Paras käyttökelpoinen teknologia (BAT, Best Available Technology) -periaatteen mukaan ympäristölupien määräysten ja rajoitusten on perustuttava päästötasoihin, jotka saavutetaan käyttämällä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Euroopan unionin öljynjalostamoja koskevien BAT-vaatimusten soveltaminen astui voimaan vuonna 2014, ja toimijoilla on neljä vuotta aikaa tehdä uusien määräysten vaatimia muutoksia. Olemme aloittaneet valmistautumisen uusien BAT-vaatimusten täyttämiseksi.

Euroopan unionin alueen jalostamot päästökaupan piirissä

Porvoon ja Naantalin jalostamoidemme hiilidioksidipäästöt kuuluvat Euroopan unionin päästökaupan piiriin. Uusiutuvan dieselin jalostamoitamme Rotterdamissa ja Singaporessa päästökauppa ei sen sijaan koske. Päästökaupan piiriin kuuluvat laitokset tarvitsevat päästöluvan ja ulkopuolinen taho todentaa laitostemme hiilidioksidipäästöjen tarkkailun ja raportoinnin vuosittain. Porvoon ja Naantalin jalostamoilla on päästöluvat kaudelle 2013–2020. Hankimme pääosan tarvittavista päästöjä koskevista lisäoikeuksista EU:n päästökauppajärjestelmän kautta. Osan päästöoikeuksista katamme sijoituksellamme Greenstreamin Climate Opportunity -rahastoon.