You are here

Uusiutuvat ratkaisut liikenteessä

Uusiutuvista raaka-aineista tuotetut kehittyneet biopolttoaineet ovat keskeinen keino uusiutuvan energian lisäämiseksi liikenteessä – erityisesti tie- ja lentoliikenteessä, mutta myös meriliikenteessä. 

Tehokkain keinomme taistella ilmastonmuutosta vastaan on tuottamamme Neste MY uusiutuva diesel™. Liikenteen lisäksi tarjoamme uusiutuvia ratkaisuja myös muille aloille, kuten muovi- ja kemianteollisuuteen.

Vuonna 2019 jalostamallamme uusiutuvilla tuotteilla vähennettiin kasvihuonekaasupäästöjä 9,6 miljoonalla tonnilla, mikä vastaa 3,5 miljoonan henkilöauton poistamista liikenteestä kokonaiseksi vuodeksi. Tämä on enemmän kuin koko Suomessa on henkilöautoja.

Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt ja puhtaampi ilma kaupungeissa

Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 % fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna.

Lisäksi Neste MY uusiutuva diesel™ tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun liikenteen paikallisten päästöjen vähentämiseksi ja kaupunkien ilmanlaadun parantamiseksi:

  • 33 % vähemmän pienhiukkasia (ja vähemmän hiukkasia yleensä)
  • 9 % vähemmän typen oksideja (NOx)
  • 30 % vähemmän hiilivetyjä (HC)
  • 24 % pienemmät hiilimonoksidi- eli häkäpäästöt
  • vähemmän polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH)

Paikallisia päästöjä voidaan luonnollisesti vähentää tehokkaasti investoimalla uuteen kalustoon, kuten sähkömoottoreilla tai uusimmilla dieselmoottoreilla kulkeviin ajoneuvoihin.

Mikäli tämän kaltaista investointia ei kuitenkaan ole mahdollista tehdä, ja haitallisia päästöjä tulee vähentää välittömästi, on Neste MY uusiutuva diesel "drop-in"-tyyppinen ratkaisu, jota nykyiset ajoneuvot voivat siirtyä käyttämään välittömästi.

Mitä vanhempia ja vähemmän kehittyneitä moottorit ovat, sitä selvempiä etuja Neste MY uusiutuva diesel™ tarjoaa päästöjen vähentämiseksi. 

Kustannustehokas keino biovelvoitteen täyttämiseksi

Neste MY uusiutuva diesel tarjoaa yritysasiakkaillemme kustannustehokkaan keinon täyttää uusiutuvan energian käytölle asetettuja biovelvoitteita.

Tuote on yhteensopiva nykyisten jakelu- ja logistiikkajärjestelmien kanssa, eikä sen käyttö vaadi lisäinvestointeja. Suomessa 100-prosenttista Neste MY uusiutuvaa dieseliä on tarjolla myös kuluttajille.

Uusiutuvia tuotteitamme on testattu laajoissa kenttätesteissä erilaisissa oloissa – kaupungeissa, kilparadoilla sekä hyytävässä yli 40 asteen pakkasessa.

Pienempi hiilijalanjälki myös lentoliikenteessä

Neste jalostaa uusiutuvaa polttoainetta myös lentoliikenteen tarpeisiin. Polttoaineen laadun merkitys korostuu lentoliikenteessä, sillä lentopolttoaineen energiasisällön tulee olla korkea, ja sen on toimittava kylmissä olosuhteissa.

Neste MY uusiutuva lentopolttoaine™ täyttää ilmailun erittäin tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset ja sillä on erinomaiset kylmäominaisuudet, joita esimerkiksi perinteinen biodiesel tai etanoli eivät täytä.

Lufthansa on testannut Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta kaupallisilla reittilennoillaan. Boeing puolestaan on testannut testilennoillaan normaalia talvilaatuista maantieliikenteen Neste MY uusiutuvaa dieseliä lentopolttoaineen komponenttina. Tuote on toiminut kaikissa testeissä moitteettomasti.

 

Lue miten Air BP tukee vastuullisesti tuotetun
lentopolttoaineen toimitusketjun kehittämistä