You are here

Tuotteiden hiilijalanjälki – tarkkaa laskentaa alusta loppuun

Laskemme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-ainetuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka.

Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen hiilijalanjälki on huomattavasti fossiilista dieseliä pienempi. Neste MY uusiutuvan dieselin käytöllä on mahdollisuus saavuttaa 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt fossiiliseen dieseliin verrattuna.

Uusiutuvan dieselin käytöstä saatava kasvihuonekaasujen päästövähenemä vaihtelee sen mukaan, mistä raaka-aineesta se on valmistettu. Suurin päästövähenemä saavutetaan jätteistä ja tähteistä valmistetun dieselin käytöllä.

Raaka-aine Päästövähenemä
Jätteet ja tähteet (esim. eläin- ja kalarasvajäte, kasviöljyteollisuuden jätteet ja tähteet) keskimäärin 90 %

Palmuöljy

keskimäärin 69 %

(27 % hankkimastamme palmuöljystä tuli puristamoista, joissa on metaanin talteenotto tai joissa metaanin syntyä on pyritty ehkäisemään).

Muut kasviöljyt (esim. rypsi) 50–60 %

Missä vaiheessa päästöjä syntyy?

Suurin osa uusiutuvan dieselin kasvihuonekaasupäästöistä syntyy raaka-ainetuotannossa, jossa niitä aiheuttaa muun muassa lannoitteiden käyttö. Fossiilisen dieselin kohdalla suurin osa päästöistä sen sijaan aiheutuu loppukäytöstä.

Kehitämme jatkuvasti kasvihuonekaasulaskentaa kansainvälisten standardien ja lainsäädännön pohjalta. Riippumattomat asiantuntijat ovat todentaneet käyttämiemme laskentamenetelmien vastaavan biopolttoaineille asetettuja tiukkoja laatuvaatimuksia.

Lue lisää siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä asiakkaamme ovat vähentäneet uusiutuvilla tuotteillamme.