Vastuullisuus

Tiimilupaukset muuttavat turvallisuuskulttuuria

“Way Forward to Safety” on pitkän aikavälin turvallisuuden kehitysohjelma, johon osallistuvat kaikki nesteläiset ylimmästä johdosta alkaen. Osana kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on yhtiön turvallisuussuorituksen parantaminen turvallisuuskulttuuria muuttamalla, yli 90% yhtiön noin 450 tiimistä teki oman turvallisuuslupauksensa. Loput tiimeistä tekevät tiimilupauksensa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

 

Neste turvallisuus
“Varmistamme, että investointiprojektien valmistelussa noudatetaan turvallisuusvaatimuksia. Kommunikoimme turvallisuushavainnot ja -suositukset päätöksentekijöille.”
Nesteen investointien hallinta

Lupaukset ovat tiimikohtaisia ja keskenään hyvin erilaisia. Olennaista on, että lupaus on tiimin ja sen työn kannalta relevantti ja että tiimi tietää, miten lupauksen toteutumista seurataan, mitataan ja arvioidaan. Jokaisen tiimiläisen roolin on oltava selkeä lupauksen toteuttamisessa. Lupausten tulisi olla vaikuttavia ja joko suoraan tai epäsuorasti yhtiön turvallisuuskulttuuria muuttavia.

Neste turvallisuus
“Varmistamme, että meillä on tarkat työsuunnitelmat ennakoimattomia ja kiireellisiä huoltotoimenpiteitä varten hallitaksemme ja vähentääksemme riskejä.”
Uusiutuvat tuotteet – Singaporen kunnossapidon tiimi

Tiimilupaukset nostavat esiin yhtiön turvallisuusjohtamisen ja -käytäntöjen kehittämistarpeita. Monet lupaukset synnyttävät ideoita, joita voidaan toteuttaa koko yhtiön tai paikallisina kehitysohjelmina.

Neste turvallisuus
“Katsomme eteenpäin, olemme nopeita, mutta emme hätäisiä.”
Myynti ja markkinointi: Neste Estonia Office