You are here

Prosessiturvallisuus – hyvin toimivista prosesseista hyötyvät kaikki

Prosessiturvallisuudesta huolehtimalla varmistamme, että prosessimme toimivat häiriöttömästi eikä henkilöstöllemme aiheudu vaaraa. Hyvin toimivasta prosessista kiittää myös luonto; ei tapahdu vuotoja ja päästöt pysyvät vaadituissa rajoissa.

Lähtökohtanamme on tunnistaa tuotanto- ja valmistusprosessien riskit etukäteen ja ehkäistä onnettomuuksien tapahtuminen. Laitosten hyvä kunnossapito, ammattitaitoinen operointi ja tarkkaan mietityt tekniset muutokset luovat perustan prosessiturvallisuudelle.

Viranomaiset ja tarkastuslaitokset  auditoivat toimintatapojamme säännöllisesti ja teemme myös itse sisäisiä tarkastuksia.

Yhteydenpito viranomaisten kanssa jalostamopaikkakunnilla on tärkeää prosessiturvallisuuden varmistamisessa. Teemme jatkuvasti yhteistyötä ja valmiussuunnittelua esimerkiksi pelastuslaitosten kanssa.

PSER mittaa prosessiturvallisuussuoritustamme

Mittaamme prosessiturvallisuuden tasoa öljynjalostajien toimialajärjestön Concawen määrittelemillä PSER (Process Safety Event Rate) -luvuilla. Luvut kertovat, kuinka monta prosessipoikkeamaa on tapahtunut miljoonan työtunnin aikana.