You are here

Turvallisuus ykkösenä tuotekehityksestä kierrätykseen

Myymiemme tuotteiden turvallisuus on meille kunnia-asia. Haluamme varmistaa, että tuotteidemme käsittely on turvallista koko niiden elinkaaren ajan – tuotekehityksestä kierrätykseen asti. Luonnollisesti tuotteemme täyttävät myös kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset.

Tuoteturvallisuusasiat asiakkaiden tietoon

Suurin osa myymistämme tuotteista on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi. Tuotteiden vaarallisuuden vuoksi asiakastiedottaminen pakkausmerkintöineen on äärimmäisen tärkeää.

Varmistamme aina, että asiakkaillamme on helposti saatavissa tuotteen turvalliseen käsittelyyn tarvittava tieto. Kerromme asiakkaille tuoteturvallisuusasioista muun muassa käyttöturvallisuustiedotteilla.

Turvallista kemiallisten aineiden käsittelyä

Euroopan unionin kemikaaliasetus (REACH) tähtää kemiallisten aineiden turvallisen käytön varmistamiseen EU-alueella. Asetus koskee myös Nestettä, ja kaikki valmistamamme ja maahantuomamme kemialliset aineet on rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti. Otamme asetuksen vaatimukset huomioon myös hankinta- ja myyntisopimuksissa, tuotekehityksessä sekä riskienhallintakäytännöissä jalostamoilla.

Yhteydenottolomake:

Nesteen yleinen REACH-toimeenpano: reach(a)neste.com.
Olethan ensisijaisesti REACH-kysymyksissä yhteydessä omaan Nesteen yhteyshenkilöösi.

Lue lisää REACH-asetuksesta ja soveltamisesta: