You are here

Urakoitsijaturvallisuus - turvallisuus tehdään yhteistyöllä

Palvelutoimittajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita, sillä heillä on merkittävä rooli erilaisten hankkeiden onnistuneessa toteuttamisessa. Oman henkilökuntamme turvallisuuden lisäksi huolehdimme myös alueillamme ja toiminnoissamme työskentelevien urakoitsijoiden turvallisuudesta.

Yhteiset pelisäännöt pienentävät riskejä

Varmistamme, että urakoitsijat pystyvät työskentelemään turvallisesti ja saavat tarpeelliset tiedot työskentelyolojen mahdollisista riskeistä. Tämän varmistamme muun muassa erilaisilla auditoinneilla, sopimuksiin sisältyvillä turvallisuusvaatimuksilla sekä suojain- ja turvallisuuskäytännöillä.

Korkean riskin töistä tehdään aina yhteistyössä kirjallinen riskien arviointi. Arvioinnissa sovitaan tarvittavista toimista työn tekemiseksi turvallisesti.

Erilaisilla koulutuksilla ja lupakäytännöillä varmistamme, että työt ajoitetaan oikein ja että kaikki työntekijät tuntevat olosuhteisiin ja työhön liittyvät vaarat.

Kehitysehdotukset aina tervetulleita!

Odotamme palvelutoimittajiltamme laadukasta työtä, ammattitaitoa sekä kykyä hallita työhön liittyvät riskit. Turvallisuuden takaamiseksi myös avoin viestintä ja yhteistyö epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tärkeää.