You are here

Kysymyksiä ja vastauksia palmuöljyn vastuullisuudesta

Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, Neste

Nesteen vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Simo Honkanen vastaa Nesteen käyttämää palmuöljyä ja sen toimitusketjua koskeviin kysymyksiin.

Miten voitte olla varmoja siitä, että käyttämänne palmuöljy on vastuullisesti tuotettua?

Kaikki käyttämämme palmuöljy on ollut kokonaan jäljitettävää öljypalmuplantaaseille asti vuodesta 2007 ja 100-prosenttisesti sertifioitua vuodesta 2013.

Emme omista tai operoi yhtäkään öljypalmuviljelmää, -puristamoa emmekä -jalostamoa. Kaikki hankkimamme palmuöljy on sertifioitua ja se on hankittu tarkasti valikoiduilta tuottajilta Malesiasta ja Indonesiasta. Emme osta erillisiä sertifikaatteja maailmanmarkkinoilta, kuten esimerkiksi monet ruokateollisuuden toimijat tekevät, vaan hankimme käyttämämme sertifioidun palmuöljyn suoraan tuottajayhtiöiltä, joille meillä on tiukat vastuullisuuskriteerit.

Miksi Neste käyttää biopolttoaineiden valmistuksessa raaka-aineena palmuöljyä?

Nesteellä on valikoimassaan jo yli kymmenen erilaista raaka-ainetta uusiutuvien tuotteiden valmistukseen. Jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö muodostaa lähes 80 % Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Loppuosa perustuu vastuullisesti tuotettujen kasviöljyjen, pääasiallisesti palmuöljyn, käyttöön.

Vastuullisesti tuotetun palmuöljyn elinkaarenaikaiset päästöt ovat pienemmät kuin muilla viljellyillä kasviöljyillä. Öljypalmun viljely on maankäytön osalta erittäin tehokasta ja muihin öljykasveihin verrattuna vähiten energiaa kuluttavaa.

Kuinka paljon palmuöljyä käytetään biopolttoaineiden valmistuksessa?

Elintarviketeollisuus on edelleen suurin palmuöljyn käyttäjä maailmassa vastaten lähes 70 %:sta kaikesta käytöstä, kemianteollisuus (kuten kosmetiikka) 17 %:sta ja biopolttoaineteollisuus 16 %:sta (lähde: USDA).

Vuonna 2017 Neste käytti uusiutuvien tuotteidensa valmistukseen yhteensä 663,000 tonnia sertifioitua ja vastuullisesti tuotettua palmuöljyä. Tämä vastaa alle 1 % maailman palmuöljyn käytöstä ja 6 % biopolttoaineteollisuuden käytöstä.

Greenpeace on julkaissut raportin palmuöljystä 19. syyskuuta, 2018. Miten Neste vastaa raportin väitteisiin?

Greenpeacen raportti nimeää isoja kansainvälisiä yhtiöitä, jotka hankkivat raaka-aineita palmuöljytuottajilta, joiden toimintatavat eivät välttämättä täytä vastuullisuusvaatimuksia. Otamme kaikki väitteet palmuöljyteollisuuden vastuullisuusrikkomuksista erittäin vakavasti.

Olemme tarkistaneet palmuöljyn toimitusketjumme ja verranneet sitä Greenpeacen raporttiin. Saimme vahvistettua 28.9., että emme hanki palmuöljyä niiltä yhtiöiltä, jotka on mainittu Greenpeacen raportissa. Jatkamme edelleen tutkimuksia.

Hankkiiko Neste palmuöljyä raportissa mainituilta palmuöljypuristamoilta?

Olemme tarkistaneet, ettemme hanki palmuöljyä puristamoilta tai palmuöljyviljelmiltä, jotka mainitaan raportissa. Jatkamme kuitenkin tutkimuksia muiden palmuöljytuotteiden osalta.

Tutkimuksia tukee vastuullisuusasiantuntijoista koostuva organisaatio Consortium of Resource Experts (CORE) ja käytössämme ovat laajat tausta-aineistot tilanteesta Malesiassa ja Indonesiassa. Lisäksi hyödynnämme paikallisten asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen osaamista.

Neste käyttää raaka-aineena myös PFAD:ta, mitä se on?

Palmuöljyn rasvahappotisle (palm fatty acid distillate, PFAD) on palmuöljyjalostuksen ei-toivottua tähdemateriaalia, jota syntyy kun palmuöljyä jalostetaan muun muassa elintarvike- tai kemianteollisuuden tarpeisiin. Sen hyödyntäminen ei lisää tarvetta palmuöljytuotannon tai öljypalmun viljelyn kasvattamiseen eikä näin ollen myöskään kiihdytä metsäkatoa.

Kiertotaloudessa kaikki jätteet ja tähteet tulisi hyödyntää ja sen myötä niillä on myös arvoa. Useat maat määrittelevät PFAD:n prosessitähteeksi, ja sen käyttö biopolttoaineen raaka-aineena on täysin hyväksyttyä maailmalla.

PFAD on palmuöljyjalostuksen tähde, joka muodostaa vain hyvin pienen osan jalostamoilta saatavista materiaaleista. 

Miten Neste voi olla varma että PFAD on vastuullisesti tuotettua?

Olemme sitoutuneita tekemään ensimmäisenä maailmassa PFAD:n toimitusketjustamme täysin jäljitettävän sen syntypaikkaakin pidemmälle, aina öljypalmuviljelmille asti.
https://www.neste.com/fi/konserni/vastuullisuus/vastuullinen-toimitusketju/pfad-palmu%C3%B6ljyjalostuksen-t%C3%A4hde

Nesteen tavoite on kartoittaa kaikki sen käyttämä PFAD öljypalmuviljelmille asti vuoteen 2020 mennessä. Vuoden 2017 loppuun mennessä olimme kartoittaneet jo 96 % palmuöljyn rasvahappotisleen (PFAD) toimitusketjustamme aina palmuöljypuristamoihin asti. Ne toimittavat raaka-ainetta palmuöljyjalostamoihin, joissa PFAD poistetaan ruokaöljyn tuotantoprosessissa. Teemme parhaillaan toimitusketjumme riskiarviointia, minkä osana tutkimme toimitusketjumme eri osien sijainteja, kuljetuksia sekä näiden etäisyyttä suojeltuihin alueisiin, soihin ja metsiin jne. PFAD:n toimitusketjun kartoittaminen on kuitenkin haastavaa siksi, koska pääasiassa ruokateollisuutta palvelevien palmuöljyjalostamojen toimitusketjuja ei ole tähän asti kartoitettu. Neste kehittää aktiivisesti myös näiden palmuöljyn toimitusketjujen jäljitettävyyttä varmistaakseen myös PFAD-prosessitähteen vastuullisuuden. 

Mitä voidaan tehdä palmuöljyteollisuuden vastuullisuuden parantamiseksi?

Uskomme, että keskeisin keino parantaa vastuullisuutta on kehittää palmuöljytuotannon ja koko toimitusketjun läpinäkyvyyttä.

Monet kansalaisjärjestöt ovat viime aikoina korostaneet osallistamisen, yhteistyön ja palmuöljytoimittajien tukemisen tärkeyttä boikotoinnin sijaan. Me uskomme myös, että on tärkeää toimia ajurina pysyville muutoksille ja asettaa vastuullisuuden vaatimukset korkeimmalle mahdolliselle tasolle; metsäkatoa, turveistuttamista tai alkuperäisasukkaiden tai työntekijöiden oikeuksien rikkomista ei pidä hyväksyä.   

Tiivis yhteistyö eri sidosryhmien välillä, kuten ruokateollisuuden, biopolttoaineteollisuuden ja palmuöljyn tuottajien välillä, sekä toimitusketjujen läpinäkyvyyden kehittäminen tarjoavat parhaat työkalut väärinkäytösten estämiseen ja käsittelemiseen. Tuemme myös Indonesiassa ja Malesiassa tapahtuvaa palmuöljyn tuotantoon liittyvän paikallisen lainsäädännön jatkokehitystä. 

Palmuöljyä vastustetaan Euroopassa. Miten Neste näkee tilanteen?

Kritiikki kumpuaa erityisesti Kaakkois-Aasian öljypalmuviljelyn hallitsemattomaan laajentumiseen sekä sosiaalisiin epäkohtiin liittyvistä huolista. Uskomme, että kaikkien palmuöljyä käyttävien alojen tulisi pyrkiä parantamaan läpinäkyvyyttä sekä sitoutua tiukkoihin vastuullisuusvaatimuksiin. Toisaalta, palmuöljyn positiivisista vaikutuksista uutisoidaan vain harvoin. Vastuullisesti tuotettu palmuöljy tarjoaa elinkeinon jopa miljoonille ihmisille joka päivä ja ympäri vuoden. 

Onko Neste asettanut aikataulua palmuöljyn käytöstä luopumiselle?

Raaka-ainekäyttömme perustuu yhä enemmän jätteiden ja tähteiden sekä kierrätysmateriaalien hyödyntämiseen. Mutta myös vastuullisesti tuotettu palmuöljy on erinomainen raaka-aine. Emme pysty arvioimaan, luovummeko sen käytöstä joskus vai emme.

Miksi jatkatte palmuöljyn käyttöä, vaikka se aiheuttaa paljon haittaa Kaakkois-Aasiassa?

Vastuullisesti tuotettu palmuöljy on hyvä raaka-aine, jonka tuotannolla on positiivisia vaikutuksia paikallisiin ihmisiin. Tunnistamme vastuuttomasti tuotetun palmuöljyn riskit ja uskomme, että korkeat standardimme sekä tuottajien kanssa tekemämme yhteistyö vaikuttavat positiivisesti koko alaan. 

Mistä saan lisätietoa metsistä ja metsäkadosta?

Voit esimerkiksi vierailla World Resource Instituten sivuilla. WRI myös monitoroi metsäteollisuutta maailmanlaajuisesti. 

Simo Honkanen, Senior Vice President, Sustainability and Public Affairs, Neste
Simo Honkanen
Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja