Vastuullisuus

Palmuöljyn jäljitettävyys – reitti selvä alusta loppuun

Nestemäisen luonteensa vuoksi palmuöljyä ei voida jäljittää laittamalla lappu kylkeen, kuten vaikkapa appelsiineja. Nestemäisten tuotteiden jäljittämiseen on kuitenkin kehitetty viranomaisten hyväksymiä keinoja, joiden mukaisesti jäljitämme kaiken käyttämämme palmuöljyn.

Palmuöljy on kotoisin tarkasti valituilta viljelmiltä

Tiedämme kaikkien meille toimittavien öljypalmuviljelmien tarkat sijainnit ja tunnemme niiden maankäyttöä koskevan historian. Tämän vuoksi voimme olla varmoja, etteivät meille toimittavat viljelmät ole laajentuneet kielletylle alueille eikä niillä ole siihen aikomustakaan. Meille toimitetaan raaka-aineita ainoastaan sopimuksiin kirjatuilta tiloilta. 

Toimitusketjun läpinäkyvyyden edelläkävijänä olemme tehneet palmuöljyn toimitusketjua koskevista tiedoista kokonaan julkisia. Käy tutustumassa Nesteen englanninkieliseen sivustoon, joka tarjoaa päivitetyt tiedot yhtiön palmuöljyn toimittajista, käytetyistä sertifiointijärjestelmistä ja sertifiointidokumentaatiosta. Sivustolta pääset myös karttapalveluun, josta näet toimitusketjuumme kuuluvien palmuöljypuristamojen sijainnin. Tiedot kattavat kaikki toimittajat, puristamot ja viljelmät, joilta hankimme raakapalmuöljyä vuonna 2017. 

Kuinka palmuöljyn jäljittäminen tapahtuu?

Jäljitämme kaiken käyttämämme palmuöljyn EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisten hyväksymien menetelmien mukaisesti. Käyttämämme menetelmät ovat ainetase (massabalanssi) ja segregaatio eli erillinen toimitusketju. Kun palmuöljyä ostetaan ainetaseperiaatteella ostamaamme sertifioituun palmuöljyyn voi sekoittua puristamoiden prosesseissa tai välivarastossa muista lähteistä peräisin olevaa tuotetta. Meille kuuluvan raaka-aineen määrä varmistetaan tarkalla kirjanpidolla, ja meille toimitetaan tuntemastamme lähteestä ostamaamme määrää vastaava erä sertifioitua palmuöljyä. Raaka-aine-erät eivät kulje omia teitään, vaan niitä seurataan fyysisesti koko niiden matkan ajan aina viljelmältä asiakkaalle. Kaikista toimitusketjun vaiheista jää jälki, sillä kaikki vaiheet dokumentoidaan ja varmennetaan.

Segregoitu raaka-aine puolestaan ei ole missään toimitusketjun vaiheessa fyysisesti kosketuksissa muun raaka-aineen kanssa.