Vastuullisuus

Palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD) – palmuöljyjalostuksen tähde

On tärkeää erottaa palmuöljy palmuöljyn rasvahappotisleestä (eng. “Palm Fatty Acid Distillate” eli PFAD). PFAD on ruuaksi kelpaavan palmuöljyn jalostuksen prosessitähde. 

Kun öljypalmun hedelmiä käsitellään, niiden kolhiintuminen käynnistää hedelmän rasvan pilaantumisen. Mitä pidempään hedelmäterttujen kuljetus, prosessointi ja jalostus kestää, sitä suurempi osuus rasvoista pilaantuu. Kun palmuöljyä jalostetaan elintarvikekelpoiseksi, nämä pilaantuneet rasvat, vapaat rasvahapot, poistetaan tislaamalla öljyn maun, tuoksun, värin sekä öljyn säilyvyyden parantamiseksi.

PFAD koostuu näistä pilaantuneista rasvoista, jotka ovat elintarviketuotannon näkökulmasta ei-toivottuja ja jotka poistetaan palmuöljyn jalostusprosessissa elintarviketeollisuuden laatuvaatimusten mukaisesti.

PFAD:n vuosituotanto on noin 2,5 miljoonaa tonnia. Palmuöljyn jalostus tuottaa prosessitähteenä keskimäärin 3,5–5 % PFAD:tä (lähde ja kaikki oikeudet: Informa Economics, 2016).

Biopolttoaineteollisuuden ohella PFAD:tä käytetään myös kynttilöiden, saippuan ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa sekä eläinrehussa.

PFAD:n käyttö ei lisää painetta laajentaa öljypalmun viljelyä

Palmuöljyntuottajat saavat paremman hinnan raakapalmuöljystä kuin PFAD:n myynnistä. PFAD:tä kuitenkin syntyy huolimatta tuottajien jatkuvasta prosessien kehitystyöstä PFAD-määrien pienentämiseksi ja tätä arvokkaampien jalostuksessa syntyvien jakeiden kasvattamiseksi. Koska PFAD on ei-toivottu palmuöljyjalostuksen lopputuote, sen käyttö ei ohjaa palmuöljytuotantoa tai öljypalmun viljelyn kasvattamista eikä näin ollen myöskään kiihdytä metsäkatoa (Informa Economics, 2016). 

Norjan ympäristöjärjestöt Zero ja Rainforest Foundation Norway nostivat esiin helmikuussa 2016 että “ei ole oletettavaa, että tuottajat tekevät uusia investointeja sellaisen jätetuotteen hinnan nousun perusteella, joka vastaa noin 4 %:a päätuotteen arvosta. Ei ole oletettavaa, että PFAD:n hinnan nousu itsessään johtaisi palmuöljyn tuotannon kasvattamiseen.” 

Jotkut ovat esittäneet, ettei PFAD:tä voisi laskea tähteeksi sen perusteella, että sillä on markkina-arvo ja monia käyttökohteita. Kiertotaloudessa kuitenkin kaikilla jätteillä ja tähteillä tulisi olla käyttökohde ja arvo. PFAD vastaa täysin EU::n uusiutuvan energian direktiivin määritelmää prosessitähteestä“joka syntyy sellaisessa tuotantoprosessissa tai on sellaisen tuotantoprosessin lopputuote, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole tämän aineen valmistaminen, ja jonka tuottamiseksi tuotantoprosessia ei ole tarkoituksellisesti muutettu”. Useat maat määrittelevät PFAD:n prosessitähteeksi, ja sen käyttö biopolttoaineen raaka-aineena on täysin hyväksyttävää maailmalla.

PFAD:n käyttö raaka-aineena tarjoaa selkeitä ilmastohyötyjä

PFAD:n käyttö uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena on hyväksi ilmastolle ja auttaa hyödyntämään luonnonvaroja tehokkaasti. Nesteen PFAD:stä ja muista jätteistä ja tähteistä valmistama uusiutuva diesel auttaa vähentämään raakaöljyyn pohjautuvan dieselin käyttöä liikenteessä sekä vähentämään dieselajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä noin 80–90 % perinteiseen dieseliin verrattuna.

PFAD tarjoaa biopolttoaineteollisuudelle vaihtoehdon sellaisille raaka-aineille, joita voidaan hyödyntää myös elintarviketeollisuudessa. Biopolttoaineteollisuus puolestaan tarjoaa kasviöljyjen jalostajille vastuullisen väylän heidän prosessiensa tähteille, kuten PFAD:lle.

Valtaosa PFAD:stä viedään maihin, joissa palmuöljy ei voi korvata PFAD:n käyttöä. Tämä koskee erityisesti PFAD:n käyttöä eläinrehussa, ja tarkoittaa että PFAD:n käyttöä ei korvattaisi niinkään palmuöljyllä vaan itseasiassa soijaöljyllä tai maissilla (Informa Economics, 2016).

PFAD:n vastuullisuus

Neste hankkii PFAD:tä vastuullisiin toimintatapoihin ja biopolttoaineteollisuuden lainsäädännön sisältämien tiukkojen vastuullisuuskriteerien noudattamiseen sitoutuneilta toimittajilta. Nämä kriteerit edellyttävät proaktiivisia toimia metsäkadon ehkäisemiseksi ja sen riskin hallitsemiseksi. Nesteen käyttämä PFAD on täysin jäljitettävissä sen syntypaikalle, kuten laki edellyttää. 

Neste on maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja jätteistä ja tähteistä, jotka edustavat noin 80 % Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Eri kasviöljyjen prosessijätteiden ja -tähteiden kuten PFAD:n ja elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteen lisäksi Neste selvittää mahdollisuuksia hyödyntää myös muita kasviöljytuotannon ja eläinrasvan prosessijätteitä ja -tähteitä, joiden hyödyntäminen on haastavaa muille teollisuudenaloille.

Neste investoi yli 70 % vuosittaisesta yli 40 miljoonan euron T&K-budjetistaan uusiutuvien tutkimukseen mm. heikkolaatuisten jätteiden ja tähteiden sekä levien ja metsänhakkuutähteiden hyödyntämiseen. Viidesosa Nesteen henkilöstöstä työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tai niihin liittyvissä funktioissa.