You are here

Palmuöljyn rasvahappotisle (PFAD) – palmuöljyjalostuksen tähde

On tärkeää erottaa palmuöljy palmuöljyn rasvahappotisleestä (eng. “Palm Fatty Acid Distillate” eli PFAD). PFAD on prosessitähde ruokateollisuuden laatuvaatimukset täyttävän palmuöljyn jalostuksesta. PFAD vastaa täysin EU:n uusiutuvan energian direktiivin määritelmää, jossa "prosessitähteellä" tarkoitetaan:

"...ainetta, joka ei ole lopputuote, joka tuotantoprosessissa pyritään suoraan tuottamaan; se ei ole tuotantoprosessin ensisijainen tavoite, eikä prosessia ole tarkoituksella muutettu sen tuottamiseksi".

PFAD on yksi monista valikoimaamme kuuluvista jäte- ja tähderaaka-aineista. PFAD:n käyttö biopolttoaineen raaka-aineena on lainsäädännön näkökulmasta täysin hyväksyttyä maailmalla. Biopolttoaineteollisuuden ohella PFAD:tä käytetään myös kynttilöiden, saippuan ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa sekä eläinrehussa.

Kun öljypalmun hedelmiä käsitellään, niiden kolhiintuminen käynnistää hedelmän rasvan pilaantumisen. Mitä pidempään hedelmäterttujen kuljetus, prosessointi ja jalostus kestävät, sitä suurempi osuus rasvoista pilaantuu. Kun palmuöljyä jalostetaan elintarvikekelpoiseksi, nämä pilaantuneet rasvat, vapaat rasvahapot, poistetaan tislaamalla öljyn maun, tuoksun, värin sekä öljyn säilyvyyden parantamiseksi. Toisin sanoen PFAD koostuu pilaantuneista rasvoista, jotka ovat elintarviketuotannon näkökulmasta ei-toivottuja ja jotka poistetaan palmuöljyn jalostusprosessissa elintarviketeollisuuden laatuvaatimusten mukaisesti.

PFAD:n vuosituotanto maailmassa on noin 2,5–3 miljoonaa tonnia. Palmuöljyn jalostuksessa prosessitähteeksi jää keskimäärin 3,5–5 % PFAD:tä (lähde ja kaikki oikeudet: Informa Economics, 2016).

PFAD:n käyttö ei lisää painetta laajentaa öljypalmun viljelyä

Palmuöljyn tuottajat saavat paremman hinnan raakapalmuöljystä kuin PFAD:n myynnistä. PFAD:tä kuitenkin syntyy huolimatta tuottajien jatkuvasta prosessien kehitystyöstä PFAD-määrien pienentämiseksi ja tätä arvokkaampien jalostuksessa syntyvien jakeiden kasvattamiseksi.

Koska PFAD:n syntyminen on palmuöljyjalostuksen näkökulmasta ei-toivottua, ei sen käyttö ohjaa palmuöljytuotantoa tai öljypalmun viljelyn kasvattamista eikä näin ollen myöskään kiihdytä metsäkatoa (Informa Economics, 2016). 

Norjan ympäristöjärjestöt Zero ja Rainforest Foundation Norway nostivat esiin helmikuussa 2016, että “ei ole oletettavaa, että tuottajat tekevät uusia investointeja sellaisen jätetuotteen hinnan nousun perusteella, joka vastaa noin 4 %:a päätuotteen arvosta. Ei ole oletettavaa, että PFAD:n hinnan nousu itsessään johtaisi palmuöljyn tuotannon kasvattamiseen.” 

Jotkut ovat esittäneet, ettei PFAD:tä voisi laskea tähteeksi sen perusteella, että sillä on markkina-arvo ja monia käyttökohteita. Kiertotaloudessa kaikilla jätteillä ja tähteillä tulisi kuitenkin olla käyttökohde ja arvo. 

PFAD:n käyttö raaka-aineena tarjoaa selkeitä ilmastohyötyjä

PFAD:n käyttö uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena on hyväksi ilmastolle ja auttaa hyödyntämään luonnonvaroja tehokkaasti. Nesteen PFAD:stä ja muista jätteistä ja tähteistä valmistama uusiutuva diesel auttaa korvaamaan raakaöljyyn pohjautuvan dieselin käyttöä liikenteessä sekä vähentämään dieselajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjä polttoaineen koko elinkaaren aikana keskimäärin 90 % perinteiseen dieseliin verrattuna.

PFAD tarjoaa biopolttoaineteollisuudelle vaihtoehdon sellaisille raaka-aineille, joita voidaan hyödyntää myös elintarviketeollisuudessa. Biopolttoaineteollisuus puolestaan tarjoaa kasviöljyjen jalostajille vastuullisen väylän heidän prosessiensa tähteille, kuten PFAD:lle.

Valtaosa PFAD:stä viedään maihin, joissa palmuöljy ei ole varteenotettava vaihtoehto PFAD:n käyttölle. Tämä koskee erityisesti PFAD:n käyttöä eläinrehussa, ja tarkoittaa, että PFAD:n käyttöä ei korvatta palmuöljyllä vaan soijaöljyllä tai maissilla (Informa Economics, 2016).

PFAD:n vastuullisuus

Neste hankkii PFAD:tä vain vastuullisiin toimintatapoihin ja biopolttoaineteollisuuden lainsäädännön sisältämien tiukkojen vastuullisuuskriteerien noudattamiseen sitoutuneilta toimittajilta. Nämä kriteerit edellyttävät proaktiivisia toimia metsäkadon ehkäisemiseksi ja sen riskin hallitsemiseksi. Nesteen käyttämä PFAD on jäljitettävissä sen syntypaikalle, kuten laki edellyttää. 

Neste on maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja jätteistä ja tähteistä, jotka edustavat noin 80 % Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Eri kasviöljyjen prosessijätteiden ja -tähteiden kuten PFAD:n ja elintarviketeollisuuden eläinrasvajätteen lisäksi Neste investoi yli 70 % vuosittaisesta yli 40 miljoonan euron T&K-budjetistaan uusiutuvien tutkimukseen mm. heikkolaatuisten jätteiden ja tähteiden sekä levien ja metsänhakkuutähteiden hyödyntämiseen. Viidesosa Nesteen henkilöstöstä työskentelee tutkimuksessa ja tuotekehityksessä tai niihin liittyvissä funktioissa.