You are here

Toimittajavaatimukset – lähtökohtana vastuullinen toiminta

Ostamme ainoastaan vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Toimimme itse vastuullisesti ja vaadimme samaa myös toimittajiltamme. Kumppaneidemme sitoutuminen vastuulliseen toimintaan, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ovat ehdottomia vaatimuksia, joiden on täytyttävä ennen ensimmäisenkään sopimuksen allekirjoittamista. Kaikista uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien sopimuksistamme löytyy tiukat vastuullisuutta koskevat ehdot.

Toimittajamme ovat sitoutuneita seuraaviin politiikkoihin ja periaatteisiin:

  • Nesteen kestävän kehityksen politiikka 
  • Nesteen kestävän kehityksen periaatteet biopolttoaineille 
  • Metsäkadon estämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden vastuullista hankintaa koskevat periaatteet 
  • Nesteen eettiset säännöt

Vaadimme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme myös palmuöljyteollisuuden vastuullisuutta edistävän Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön (RSPO) jäsenyyttä. Järjestön jäseninä he ovat sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja suojelemaan sademetsiä. Myös Neste on RSPO:n jäsen.

Toimittajavalinta – ei mikään läpihuutojuttu 

Ennen toimittajaksi hyväksymistä kaikille yhtiöille suoritetaan tarkka ennakkoselvitys (ns. due diligence) ja vastuullisuusselvitys. Due diligence -tarkastuksessa käsitellään muun muassa hyvää hallintotapaa, korruptiota, oikeustapauksia ja mahdollisia rikosepäilyjä.

Vastuullisuuskartoituksessa sen sijaan tarkastellaan muun muassa toimittajan toimintatapoja ja politiikkoja, valmiutta sertifioida tuotantoa sekä mahdollisia kansalaisjärjestöjen esiin nostamia huolenaiheita. Tarkastusten jälkeen annamme toimittajille mahdollisuuden ratkaista esille tulleet ongelmat.

Kuinka toimimme epäkohtien tullessa tietoomme?

Epäkohtien ilmetessä ensisijainen toimintatapamme on yhteistyö toimittajan kanssa. Ostojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia, vaan epäkohtien korjaantumista voi edistää parhaiten yhteistyöllä. Usein epäkohtia tulee tietoomme esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä ja muulta kansalaisyhteiskunnalta.
Puutumme epäkohtiin niiden tullessa tietoomme:

Vaatimalla toimittajalta selvityksen tilanteesta.

  • Tekemällä arvioinnin ja tarvittaessa toimitusketjun auditoinnin, jonka toteuttavat Nesteen tai yhteistyökumppanin vastuullisuusasiantuntijat Aasiassa
  • Vaatimalla toimittajalta suunnitelman yksityiskohtaisista korjaavista toimenpiteistä
  • Viemällä joko itse tai osallisen tekemänä epäkohdan RSPO:n valituskäsittelyyn (grievance process).
  • Nesteen ylimmän johdon edustajat tapaavat tarvittaessa toimittajan edustajia
  • Yhteistyöllä toimittajan ja muiden sidosryhmien kanssa toiminnan kehittämiseksi
  • Mikäli toimittaja menettää sertifikaattinsa, ostot lopetetaan